Hebrews 7

Melkisedek momaratere topo whi̧ betere fo

Ti Melkisedek a̧ta, Salem be hulua tȩteróló kaae tare topo whi̧ betóo, mo taoró betere Kótópaae momaratere whi̧kélé betóo, ipakalepó. Abraham a̧ mepaae topo whi̧rapetamo bóe fóló, bóe whi̧rape dóló kemeróló momó fesaae wouraalu, tu̧mó Melkisedek-tamo hokolaa yóló, Abraham wisiratere fo erapó. Atétepa, Abraham-né ama bóe dóló sale o̧la o̧la naase tamo moletei dekeyóló, beta̧ Melkisedek-mó melalepó. Melkisedek-né doi bete tamo mulapó. Folosóró doiné bete, “Donoi ala dere topo whi̧pó,” Me doi bete, “Salem be hulua tȩteróló kaae tare topo whi̧pó,” Ai doi feteyóló, “Hosaa muni deyóló dua betere ala tȩteróló kaae tare topo whi̧pó,” erapó. A̧ deyale soró whi̧tamoné doikélé, a̧ kaayale noutererapené doikélé, a̧ deyale be dȩkélé, suka̧le be dȩkélé, asȩmó muni, Kótóné naalema biture kaae, a̧ so whi̧mó momaratere topo whi̧ ha̧le betó tarapó.

Ai sekȩ́ a̧ doasi whi̧póló ere ala tuȩ́ muae. Da̧né noutere Abraham-nékélé ama bóe dóló sóró wale naase tamo o̧la o̧la dekeyóló beta̧ Melkisedek meló beterapó. Kótóné ama tukóló muló betere fo tua̧mó i ala yae erapó. Lipai fake whi̧rapekó so whi̧mó momaró̧póló sóró beteró betere whi̧rapené mo so whi̧né mole naase tamo o̧la o̧la dekeyóló, beta̧ siré kwȩyae yóló munélipakalepó. Ti atéró kotere whi̧rapekélé, matere so whi̧kélé, atima fea Abraham-né deté fele fake no nerape epatei, atima tua̧mókélé siré kwȩipakalepó. Melkisedek-ta, Lipainé deale whi̧ meitei, Abraham-né naasetamo o̧la o̧la dekeyóló beta̧ a̧ melalepó. A̧ta, Kótóné wisi ala eraalopó yóló mulale whi̧tei, ai o̧la o̧la matepa sale sekȩ́ Melkisedek-né ama foné a̧ wisiralepó. Ita mo dua dere alapó. Doasi whi̧né a̧ ao̧mó betere whi̧ ama foné wisirótua dapó. Atétere kaae, so whi̧né naase tamo o̧la o̧la dekeyóló beta̧ siré fu betepatei, ai whi̧rape sukutua yalepó. Atéyaletei, kale doasi whi̧ Melkisedek-né naase tamo o̧la dekeyóló beta̧ ama saletei, a̧ suka̧lepó fo munipó. Mené etei kaae fo su̧mó enérapó. Naase tamo o̧la o̧la moletei, beta̧ dekeyóló siré kotere whi̧ Lipai a̧ Abraham tua̧mó, ni du ke kaae bolepó. Atépa, Abraham-né o̧la o̧la dekeyóló beta̧ Melkisedek-mó matepa, Lipainé amakélé meló beterapó. 10 Ti Melkisedek-ró Abraham-tamo hokolaa yaleteita, Lipai a̧ deyaai ama tikimó teó bupa yalepó.

Melkisedek momaratere whi̧ betale kaae, Yesukélé momaratere whi̧ betó tarapó

11 Lipainé deale whi̧rape mo so whi̧mó momatere topo whi̧ betere tua̧mó Kótóné tukóló muló betere fo sókó walepó. Tétu, atima ai alimó momarótu betale alané Kótóné so whi̧ mo ti wisirólua̧sóró, momaratere topo whi̧ me kae waalopó fo ua̧meipó. Ti ai momaratere topo whi̧ta, Eron-né deale naalené deté fele whi̧ mei, Melkisedek bitu yale kaae du betaalopó, erapó. 12 Ti noatepae, mo so whi̧mó Talepaae momaratere whi̧rapené du betere ala taaróló, Talené me kae alatamo tukóló mulatepa, ti ai ala su̧mó enérapó. Meitepa, ti enénipó. 13 Ai ere fo dokonó betere whi̧ta, Lipai fake mei, kae fake whi̧pó. Ai fake mo beta̧nékélé so whi̧mó Talepaae simó suku̧laa dalóló, momatere ala inipó. 14 Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu a̧ Juda fakené dealepóló, so whi̧ feané kisiparapó. Ti beta̧ Juda fake whi̧kó so whi̧mó momaratere topo whi̧ betaalopóló Moses-né asȩmó inipó. 15 Melkisedek betale sirimó, whi̧ me kaetamo sókó hotepa, ti da̧né i deté wou betere fo bete mo ha̧kearatapó. 16 Ti noatepae, ai whi̧ a̧ so whi̧mó Talepaae momaratere topo whi̧ sóró beteraleteita, Lipainé deté fele whi̧rape maaté sóró beteranérapó, ere fo sya furaalu inipó. Ai sekȩ́ a̧ tua̧mó doasi fotoko̧ bulu, mo ti betó tareteiné dóló sukunaaire su̧nipa, Talené a̧ momaratere topo whi̧ sóró beteralepó. 17 Ti ai fo kaae me asȩ tua̧mó i fo erapó.

“Ya̧ta, momaratere topo whi̧ Melkisedek-né du betale ala naao tȩteróló kaae taru, yó taté fu beteró̧póló, ya̧lo ya̧ sóró beteratapó,” erapó.
18 Kale folosóró yóló mulale fota, me ala yaaire su̧ni bépa, ha̧le o̧la kaae ao̧róló taalatapó. 19 Ti noatepae, kale tukóló muló betere foné so whi̧ró Kótótamo beta̧mó wisiyóló beteró̧póló, mo turó wisiranénipó. Kale folosóró yale ala taaróló, mió Talené ama so whi̧ wisiyóló beteraalopó ere foné beta̧ Kótó betere felekepaae a̧lisóró fenérapó.

20 Ti a̧ momatere whi̧ sóró beteróturaalu, dirii malo yóló sóró beteralepó. Téyaletei, mepaae momaratere whi̧rapeta, ha̧le foné maaté sóró beterótua dapó. 21 Téyaletei, Kótóné i sekȩ́ momaratere whi̧ sóró beteróturaalu, a̧paae i malo yalepó.

“Talené ama kisipa feteyaalomei, ya̧ so whi̧mó momaratere whi̧ mo ti betó tanó̧póló, ya̧lo ya̧ sóró beteratapó,” erapó.
22 Ti atéró dirii malo yaleteiné Yesu a̧ Kótóné ama so whi̧ tao saalopóló, yóló mulale fo diriratere bete alée felepó. Ama so whi̧ tao saalopóló kisi yóló mulale foné folosóró yale fo teraae falapó.

23 Ti mo so whi̧mó momaratere whi̧rape dekéró bitiré waletei, ai whi̧ sukutepa, me whi̧némo tȩteróló kaae tatua yalemó, ai whi̧rapekélé fea sukutua yalepó. 24 Téyaletei, Yesu a̧ mo ti betó tareteiné, so whi̧mó momarótu betere ala ha̧le yó taté fu beterapó. 25 Atérené Kótótamo beta̧mó betaai kisipa mutu, Yesuné ama yale ala tua̧mó fu betere so whi̧ mo ti beteró̧póló, Yesuné ama mo su̧mó tao senérapó. Ti noatepae, a̧ta so whi̧ró Kótótamo tua̧ whi̧ bitu, Kótópaae atima tao sae dere fo ha̧le yótóró tarapó.

26 Yesu a̧ atéró, momaratere topo whi̧ bitu, da̧ ya̧ya̧re ala fea ama mo su̧mó tao sóró eranérapó. Ti a̧ta, Kótóné mo kae beteró betereteiné mené a̧ só deraaire bete muni yóo, a̧ me dowi alatamo hosekéni yóo, dowi ala du betere so whi̧tamo beta̧mó bitini, kae betóo, ó sa̧ró hepen betamokélé fea amatóró tȩteróló kae tawóo erapó. 27 Mepaae momaratere topo whi̧rape betere doko̧ fea atimané dowi alapi kemeró̧póló,sipsip obulmakau hupu simó suku̧laa daróló, nalo ti mo so whi̧né dowi alamó suku̧laa dalatere ala suka fea ha̧le yó taté fu beterapó. Atima ai dere ala kaae, a̧ tua̧mó me noa dowi alakó mupa atéyaaloé? Ti ama betere bete Kótópaae mo beta̧ félimótóró melóló, mo so whi̧né dowi ala kwia ama tokó̧ló aluróló wisiralepó. 28 Ti kale tukóló muló betere fo sya furaalu, mo hae whi̧tei, momaratere topo whi̧ sóró beterótua yalepó. Téyaletei, nalo sókó wale dirii malo fo tua̧mó ti Talené naalema momaratere topo whi̧ sóró beteralepó. Ai whi̧ a̧ta, me alakélé mo ya̧ya̧ni, so whi̧ tao sere alatóró ha̧le yó tanó̧póló, Kótóné a̧ mo turó su̧róló beteralepó.

Copyright information for `PPO