Revelation of John 12

Dowi wuli disóró beta̧ sotamoné yale ala

Mo doasi bete mole ala yaairemó, me alapaae dó faróló hepen-mó epa kelale ala wisinaale i ape. Beta̧ soné ama deró betere kutita, ti mo sukatóróti deróo, ama hó ao̧mó wélié daayóo, 12 ho̧rerape ama topo tao deróo, epa kelalepó. Téró kale soné ama ere naale u̧lumétepa saairaalu, kakóló sisó nuku beterepó. Téró kale dere kaae, hepen-mó me alapaae dó faaróló depa kelaletei me i ape. Sonaai wuli doasi disó kaae betepa kelalepó. Ama topo wȩikeró daayóo, sekȩ́ naase tamo daayóo, wȩikeró toporapemó doasi tȩteróló kaae tare topo whi̧né deratere topo tao kaae deróo, yó molepó. Ai sekȩ́né ama disale fépo yaletikimó, sa̧mó daae mole ho̧rerape tamo fake ha̧le daapatei, beta̧ fake haepaae torokó dorowalepó. Atéró, kale soné ere naale seretamotóró tao sóró nó deraairaalu, mo felekemó melaa yóló beterepó. Atépatei, kale soné naale só mulalepó. Ai naalenéta,aiyon kapa fake nópulu tawóló daalu, i hae kwia kae kaemó betóló fale so whi̧ ama tȩteróló kaae tawaalopó. Kale soné ama naale seretamotóróti mo hapale Kótóné tao sóró ama tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó a̧tamo beta̧mó titiyóló beteralepó. Téró kale so a̧ whi̧kélé bitini, ha̧le wópu mole haepaae botokó felepó. Ai haeta, kale so a̧ naale detepa, 1,260 be dȩ tua̧mó mené a̧ wisiyóló kaae tawó̧póló, Kótóné tukóló mulale tikipó.

Atéró, ó hepen bemó doakale bóe du betalepó. Maikel-né amaensel-rape ipaae ka̧ayóo, kale disó kaae wuliné amaensel-rape upaae ka̧ayóo, yóló bóe du betalepó. Téyaletei, Maikel-ró amaensel-rapetamoné fotoko̧né kale disó kaae wuliró amaensel-rapetamo doló tȩteróló hepen-mó betere alakélé mo ti kemeralepó. Atéró, kale disó kaae wuli i haepaae sóró taae deralepó. Ai wulita, mo taketi bitiré walepó. Ama doita, bóe dele dowi kepe ó Satan-pó. Ai sekȩ́nétóró, i hae kwia feamó betó mole so whi̧, dowi tu̧paae a̧lisóró fu beterepó. Ai sekȩ́ró amaensel-rapetamo i haepaae taae deralepó.

10 Téró, hepen bemó etei fo fakeyóló depa wosalepó.

“Da̧ tȩteróló kaae tare Kótóné tao sere alakélé, fotoko̧ bole alakélé, ama so whi̧ tȩteróló kaae tare alakélé, ama sóró beteró betere whi̧ Kerisoné tȩteróló kaae tare alakélé, mió wóló mulapó.
Ti noatepae, betere doko̧ Kótóné keletómó da̧né ne norape dȩtamokélé, dikitamokélé só derótu betere sekȩ́ a̧kélé sóró taae deró beterapó.
11 KaleSipsip hupu malené samearó Talené atimané betere bete tua̧paae erótu betere alatamo ha̧keamó yó mótu betalepó.
Atétu beteremó, atima dupakélé wiyóló taaréni, Kótóné ala beta̧ ha̧le eraté fu betaleteiné, ne norapetamo bóe du betale sekȩ́ mo ti dóló tȩteralepó.
12 Atéremó, hepen be tua̧mó betó mole whi̧ dia̧ mo kée yóló hai̧né sinitu betae.
Tépatei, a̧ hepen be taaróló dia̧tamo haepaae biti̧ dorowaleteiné dia̧ haemó betó mole so whi̧ró doasi wȩi kȩla tua̧mó betere so whi̧tamo dia̧ fea ‘Wió fo du betae!’
Ti noatepae, ai sekȩ́né ama yaaire ala doa be dȩmó yaalo meipóló kisipa mutu, a̧ doasi fopaae butapó,” yalepó.
13 Kale dowi disó kaae wuli a̧ i haepaae sóró taae deró betepa kisipa mutu, kale naale deale so daai sya felepó. 14 Ai so a̧ biti̧ fó̧póló, Talené taketi donoróló muló betere whi̧kélé bitini, ha̧le wópu mole tikipaae sȩ́ fó̧póló, doakale dukaané baase tamo a̧ melalepó. Atéró fóló betepa, wuliné a̧ me ala yao̧sóró mepaae whi̧rapené a̧ mo wisiyóló kaae taté fóló, ba fo sorené dou̧ ba fo tua̧mó tukóló kemeró̧póló malepó. 15 Kale so atéró fupa, a̧ só fó̧póló dowi wuliné ama ko̧lómó doasi fotoko̧i wȩi tiki siriyó analepó. 16 Atéyalemó, kale so tao suraalu, haenétei ko̧ló ha̧sóró holóló, ai wȩi tiki nó deralepó. 17 Téró, kale disó kaae wuli a̧ fóló, wȩi fókumó daalepó.

Copyright information for `PPO