Revelation of John 15

Wȩikeró ensel-rapené wȩikeró doasi sekȩi alarape tapa kelaletei

Téró ya̧lo kelalemó, hepen bemó mo doasi bete mole ala wisinaale yaairemó dere ala epa kelalepó. Ai kale kelale alata, i ape. Wȩikeróensel-rape doko̧ mo kemeróturaalu so whi̧ feapaae dowi sekȩi ala melaaire wȩikeró tapa kelalepó. Ai kemeróturaalu dere fota, ti Kótóné ama fopaae buóló kwia melaaire alarape mo ti kemeróturaalu, i wȩikeró alarapené kemeraalopó. Téró ya̧lo kelalemó,klas-ró sitamo hosekéróló aleale wȩi kȩla kaae belerepó. Ai wȩi fóku dȩmóta, so whi̧ mo fea ha̧le o̧la kaae daae mupa kelalepó. Ti aimó daae mole so whi̧ta, kale syaae kaae o̧laró a̧ su̧róló aleale asotamokélé, ama doimó serenamba-kélé, ai alarapetamo bóe dóló tȩteróló wale so whi̧pó. Kótóné ai daae mole so whi̧paae malekita kaae o̧larape taruraalu, Kótóné kutó diratere whi̧ Moses-ró kaleSipsip hupu maletamo dola̧anóló du betale wole fo i ape.

“Mo doasi fotoko̧ bole Tale Kótóo, naao du betere alata, mo doasi sira yaai dere ala du beterapó.
Take keké nale alimó kaae sóró bitiré waleteikélé, mió i alimó bitiré faaireteikélé, tȩteróló kaae tare Tale-ó, ya̧ta, naao ere alatóró sya furaalu, mo dono taletu beterapó.
Tale-ó, whi̧ me de ya̧paae winé sukutu, naao ere alamó naao doi doasi muaalomeipóló de?
Beta̧ whi̧kélé ya̧ kaae bitini, ya̧ta dowi alakélé muni, mo kae betere Talepó.
Kae kae hae kwiamó betó mole so whi̧ ya̧ beterepaae wóló, ya̧ ao̧mó sukó̧ló bitu, Doa Tale-ó yóló dukirótu betaalo ai ape.
Ti noatepae, naao mo donoyóló taletu betere alarape take hiróló mualetei, mió so whi̧ feané koló̧póló ha̧keamó muló beterapó,” yalepó.
Ai alarape yóló kemetepa kelalemó, ó hepen-mó momatere be tu̧ tukwȩ fóló molepó. Ai momatere beta, Kótóné ama so whi̧ tao saalopóló dirii fo muló betere kuti bepó. Téró kelalemó, kale wȩikeróensel-rape atimané wȩikeró sekȩi alarape tawóló ai momatere bemó sókó walepó. Atimané deró betere kutita, mo dȩ tekée fóló kasa kasailinen kuti deróo,kold kapané dokale to atimané deró betere kuti tȩteróló bopemó sóo, epa kelalepó. Téró, kale dou̧ró betere o̧larapekó beta̧né kale wȩikeróensel-rapepaaekold kapané aleale wȩikeró okopoi nukurape doko̧ralepó. Ai nukurapemó, mo ti betó tare Kótóné ama kwia melaaire fopaae butere ala fa̧ayóló molepó. Kótóné ama ere ala wisinaale ha̧kearatere alaró ama doasi fotoko̧tamoné momatere be dolomó sukuli kaaróló fa̧aneteiné, whi̧ fókélé mo enénipó. Kale wȩikeróensel-rapené tare wȩikeró dowi sekȩi alarape melóló kemenipatei, ai be dolopaae folo hapale honénipó.

Copyright information for `PPO