Revelation of John 16

Kótóné fopaae bole ala belere okopoi nukurape

Téró ya̧lo wosalemó, momatere bemó sókó wale foné kale wȩikeróensel-rapepaae fo fakeyóló duraalu, “Kótóné fopaae buluraalu kwia melaaire ala okopoi nukumó beleróló diaao̧ ai taretei, haepaae sunée dera̧le fae,” yalepó.

Ai fo depa, kale kolosaleensel fóló ama tare okopoi nukumó belere o̧la sóró fóló, haepaae sunée deralemó, kale syaae kaae o̧lané siri eróló, ama aso ao̧mó sukó̧ló betó mole so whi̧né tikimó, dotopo yóló mo doasi dele su betaaire sonaalei humu fulu deralepó.

Téró kolosale nomaensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la doasi wȩi kȩlapaae sunée deralemó, kale wȩi mo sameatóró alée felepó. Ai sameata, mo ti suka̧le whi̧né samea kaae ho̧koloipó. Até yaletikimó, wȩi kȩla tua̧mó betó mole o̧laraperó ere o̧larapetamo mo fea sisiraae felepó.

Téró, kale dou̧ nomaensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la, doasi fole wȩiró a̧male wȩirapetamopaae sunée deralemó, samea alée felepó. Téró ya̧lo wosalemó, kale doasi fole wȩirape kaae tareensel-né duraalu,

“Naao taletere alata, mo donotóró tale yóló kwia materetei mo wisirapó.
Ti noatepae, ya̧ta takekélé betóo, miókélé betóo iru, dowi ala mo beta̧kélé munire Tale beterapó.
Téru, fo tokó̧tamo yóló tale yóló kwia matere alata, mo donoyólótóróti ai yale ape.
Ti noatepae, naao kae beteró betere so whi̧ró naao fo eratere ko̧ló whi̧rapetamo dale kwia tokó̧ móturaalu ai sókó fele samea nó̧póló materetei, mo donorapó,” yalepó.
Téró ya̧lo wosalemó, Talepaae moma yóló simó suku̧laa dalatere tikimó etei fo yalepó.

“Mo doakale fotoko̧ bole Tale Kótó-ó, ya̧ta mo fotóró bulu, naao tale yóló kwia matere alakélé mo donotóró dapó,” yalepó.
Téró, kale dou̧ensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la suka betepaae sunée deralemó, siné so whi̧ dolo baalu sorokó faaire fotoko̧ mené su̧mó melalepó. Atéró dokole si supuné atima tiki turó baalu sorokó felepó. Até dere supumó, Kótóné doi doróló a̧ eratere fo du beterepó. Atimapaae atei kaae susupui ala eratepatei, atimané du betere dowi ala taaróló, tuȩ́ tiki fetenipó. Téruraalu, Kótóné doi doasi muó̧póló eraaire alakélé hó̧yóló, dowa̧ae fu betalepó.

10 Kale apoensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la, kale syaae kaae o̧lané tȩteróló kaae tare tikimó sunée deralemó, ai hae kwia fea dilikiyó felepó. So whi̧ supumó atéró kakutu bitu, atimané hapetei turukóló nuku betalepó. 11 Atimané tikimó daae mole humu dotoporó siné dale deteraatamomó kakutu bituraalu, hepen bemó betere Kótóné doi doróló, tekani fo du betalepó. Tétu, atimané yale dowi ala taaróló tuȩ́ tiki feteyóló betaalo hó̧yóló, dowi ala yaaitei dowa̧ae fu betalepó.

12 Kale apomiensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la doasi fole Yupretis wȩipaae sunée deralemó, kale suka hoterepaaeróló tȩteróló kaae dilikiyó mole topo whi̧rape waaire tu̧ mulóturaalu, kale wȩi tiki dika̧lepó. 13 Téró ya̧lo kelalemó, sore dowi keperape sepéerape kaae beterepó. Ai dowi kepe atima, me wuli disóné ko̧lómó sókó wóo, me syaae kaae o̧lané ko̧lómó sókó wóo, me Kótóné fopóló kapala fo yó matere whi̧né ko̧lómó sókó wóo, yalepó. 14 Ti ai keperapeta, kae kae kelemei alarape erótu betere sekȩ́rapepó. Doa fotoko̧ bole Tale Kótóné ama tukóló muló betere doasi be dȩmó, Taletamo bóe daaire whi̧rape mei yao̧sóró, i hae kwia feamó tȩteróló kaae dilikiyó mole topo whi̧rapepaae bóe daalopa ape yóló, dape siré kutu beterapó.

15 “Térapa ȩta, o̧lémi nokole whi̧ kaae waalo ai ape! Atéyaalopa, whi̧ me de noke fió muni turukó holóló bitu, ama deratere kuti a̧ betere tikimótóróti muló betae. Atétere whi̧ a̧ Talené wisiró beterapóló hai̧né suka̧alo ai ape.
Ti noa yao̧sóró mei, ama tiki daapi ha̧le furaalu hale yao̧sóró dapó,” yalepó.
16 Téró, atima fóló kale topo whi̧rape dape siré kwȩyóló, Israel fake so whi̧né Hibru foné doi muló betere, Armakedon haepaae toura̧le walepó.

17 Téró kale wȩikeensel-né ama tare okopoi nukumó belere o̧la sa̧ tó tua̧mó sunée deralemó, kale momatere be tua̧mó tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó fo fakeyóló duraalu, “Mió ai kemeyale ape!” yalepó. 18 Ai fo yalemó, epée fita̧a yóo, be sa̧ kili kili yóo, doasi sapalaa dorowóo, mo doasi bao yóo, yalepó. Take i haemó betale so whi̧né etei kaae bao depa mo kilinipó. 19 Ai bao duraalu, kale doasi be hulua tekeyóló sore fake daane fóo, i hae kwia feamó tȩ mole doasi be huluarapekélé kolokóló doropóo, yalepó. Kótóné kale doasi doi mole Babilon tuȩ́ muturaalu, ama dowi fopaae bolewain wȩi wutimó tepeyóló, kale so nó̧póló melalepó. 20 Wȩiné bopéróló daae mole hae kwia fea daani, alu yó molepó. Doasi daae mole hasi fosórapekélé kelalemó daani, aluyó molepó. 21 Ó sa̧mó doasiais kapo du kaaené whi̧rape tȩiya yaai dorowalepó. Ai dorowaleais kanerape sekȩ da̧leta, 50kilogram-pó. Atimapaae atei mo dowi sekȩi ala erateremó, Kótó eróló tekani fo du betalepó.

Copyright information for `PPO