Revelation of John 20

1,000 ba fo tua̧mó yaaire ala

Téró ya̧lo kelalemó, ó hepen bemóensel dorowou betalepó. Ai sekȩ́né ama naasenéta, mo apaae derepale osono dolo tu̧ kinaairekiró mo doasisein képitamo tarepó. Aiensel-né kale wuli disó botokó̧ sóró tawalepó. Ai disóta, mo taketi bitiré wale wulipó. Ama doita, Satan ó Kótótamo bóe du betere dowi kepepó. A̧ dokóló muló betepa 1000 ba fopi kemeraairaalu dokalepó. Téró,ensel-né kale wuli disó tawóló, mo apaae derepale osono dolopaae sóró taae deróló, tu̧ kinóló diriratere o̧lané mo ti diriralepó. Ti aita ha̧le mei, i hae kwiamó betó mole so whi̧ ama momó kae dilikó̧ló kó̧paae falao̧sóró, 1000 ba fo tua̧mó ha̧le beteralepó. Ai ba forape kemetepa, ki̧lipaae sawatamo sukamó maaté a̧ sókó daalóló, ha̧le beteró̧póló eraalopó.

Téró ya̧lo kelalemó, tȩteróló kaae tare doasi beteresearapemó fo tokó̧yóló taletere whi̧rape betó molepó. Aimó, Yesuné yale alarape i ape, yóló yó matere foró Kótóné fotamo yó materemó, depa tikale so whi̧né keperapekélé, betó mupa kelalepó. Ti ai so whi̧rapeta, syaae kaae o̧laró ama asotamo ao̧mó sukó̧ló bitu, dukiratere fo ini yóo, ama siri atimané kutirimó ó naasemó dakeratere hó̧ dua yóo, yale so whi̧rapené keperapepó. Ai sekȩ́rape atimata, kepaayóló bituraalu, Yesu Kerisotamo beta̧mó 1000 ba fo tua̧mó tȩteróló kaae taté fó̧póló sóró beteralepó. Téró, kale ha̧le suka̧le whi̧rape atima hapale kepaani, 1000 ba fo kemeyale ki̧lipaae, ti kepaayóló betó muaalopó. Ti aita, folosóró kepaayóló betereteipó. Ai kale folosóró kepaayóló betere so whi̧ta, Kótóné ama kae sóró beteró betereteimó, mo hai̧né sukó̧ló betó mulapó. Tamo dakoróló sukutere alané atimapaae me sekȩi ala eranénipó. Téni, atima Kótóró Yesu Kerisotamopaae momaratere so whi̧ bituraalu, a̧tamo beta̧mó tȩteróló kaae taté fóló 1000 ba fo kemeyaalopó.

Satan doasi dele tua̧mó beteraaire fo

Téró ai kale 1000 ba fo kemetepa, Satan a̧dipula beteraletei fó̧póló sókó daalaalopó. A̧ atéró sókó daalatepa furaalu, i hae detene fale dou̧ró kwiamó betó mole Kok fake so whi̧ró Makok fake so whi̧tamokélé dilikó̧ló, dape siré kwȩyóló bóe daai, beta̧paae toura̧le waalopó. Ti ai so whi̧, fea touróturaalu, wȩi atika̧ su̧pó. Ai touraleamirape atima, delaapemó daayóló doasi mulure hae tiki mo su̧róló wou, Kótóné ama so whi̧ betere tiki boperóló betó molepó. Ai so whi̧ betere tikita, ti Kótóné ama yaala sókó fóló mole be huluapó. Atima atéró be naai bopera̧le wóló betó molemó, ó hepen bemó si sókó dorowóló atima mo fea doló kemeralepó. 10 Ai kale siné doló kemerale so whi̧ dilika̧le Kótótamo bóe du betere dowi kepe a̧ta, kalesulpa si dó tare wȩi kȩla belerepaae taae deralepó. Take kale syaae kaae o̧laró Kótóné ama ko̧ló whi̧póló kapala fo yó male whi̧tamo taae derale kaae a̧kélé atéró taae deralepó. Atima atéró bituraalu, dikitamokélé, dȩtamokélé, doakale dele doasi sóró kaketu betere alata kemekélé ini, ha̧le yótóróti tawaalopó.

Suka̧le so whi̧tamo fo tokó̧ló tale yaaire fo

11 Téró, kale tȩteróló kaae tare doasi betere dȩisea kolóo, aisea tómó betere sekȩ́ kolóo, yalepó. I haeró sa̧tamota, ai kale doasi kilitu botokó feletei, kinaaire tiki meipó. 12 Téró ya̧lo kelalemó, take sisiraae fele doasi doi mole so whi̧ ó doi munire so whi̧, doasi betere tikipaae anóló daae molepó. Atima atéró daae mole tua̧mó,buk-rape da̧ae faróló muó molepó. Me da̧ae faróló molebuk-ta, mo titóróti betó tarebuk-pó. Take kale sisiraae fele so whi̧rape atimané yale alarape fea kalebuk-rapemó asȩyóló moletei, kolóló taleyalepó. 13 Kale wȩi nóló sisiraae fua yale so whi̧ta, doasi wȩi kȩlané dotonale holóo, mo sukutere so whi̧rape fóló betere bemó betó mole so whi̧kélé, ti ai benétei dotonale wóo, sukutere alané tao tare so whi̧rapeta, ti ai alanétei dotonale wóo yalepó. Atéró wóló betó mupa, atima doko̧ feané yale ala donotóró taletua yalepó. 14 Téró, kale sukutere alaró suka̧le so whi̧rapetamo betó mole tiki kale doasi si duku betere wȩi kȩla belere dolopaae taae deralepó. Ti ai si duku betere wȩi kȩlapaae taae deraleteita, tamoróló sukutere tikipó. 15 Téró, mo ti beterebuk-mó doi munire so whi̧ kale si dó tare wȩi kȩla dolopaae taae deralepó.

Copyright information for `PPO