Revelation of John 22

Mo ti betó tawaaire wȩi

Téró, kaleensel-né ȩpaae mo ti betó tawaaire fu betere kikisi wȩi kelaai ape yóló yó melalepó. Ai fole wȩita, Kótóró kaleSipsip hupu maletamoné tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó sorokó wóló, ai be hulua tua̧mó fale tu̧ seraa fu betepa kelalepó. Ai wȩi fóku uté dȩró, ité dȩtamomó mo ti betó tare ni daalepó. Wélié doko̧ fea ai niné du oletua dapó. Ai niné ama sókuta, i hae kwiamó betó mole so whi̧ tua̧mó mole kae kae sekȩi alarape fea i ni sóku fotoko̧né su̧mó wisiranérapó. Take so whi̧né yale dowi alamó Kótóné erale sekȩi ala ai be huluamó momó kae muaalomeipó. KótóróSipsip hupu maletamoné tȩteróló kaae tare tiki ai be huluamó mupa, ama kutó diratere so whi̧né ama erae dere ala erótu betaalopó. Atimané ama kelepaa kolóo, ama doi atimané kutirimó asȩ yó fóo, yaalopó. Aimó be dikitere ala momó kae muaalomeipó. Atima suka dȩ ó sa̧ dȩkélé, ya̧ya̧tere ala mo enénipó. Ti noatepae, atima dȩ tua̧mó beteró̧póló Tale Kótóné ama ere dȩné dȩró betaalopó. Atéró bituraalu, betere doko̧ fea atimanékélé, fea ala fea tȩteróló kaae taté fu betaalopó.

Tale a̧ta, ama ko̧ló whi̧rapené keperape tȩteróló kaae tare Kótó beterapó. Atéru, mo felekemó eraaitere ala ama kutó diratere so whi̧paae ene fó̧póló, amaensel atima beterepaae dotȩyalepó, yalepó.

Yesu walapóló ere fo

“Ȩ mo felekemó waalo ai ape. Kótóné i ala eraalopóló ibuk-mó asȩre fo eró tare so whi̧ta, Kótóné atima wisiralepóló, hai̧né sukutu betaalo ai ape,” yalepó.

I yale forape wosóo, yale alarape kolóo, yale whi̧ta ȩ Jon-pó. I alarape yó male ki̧lipaae ai yó maleensel daale tikimó a̧paae moma yaai deraapisa fóló fió mualepó. Téyalemó, ama ȩpaae duraalu, “Atékese! Ȩta tale mei, da̧mo wusuró Talené kutó diratere whi̧pó. Nonaaorape Kótóné ko̧ló whi̧rapekélé, kale ibuk-mó mole fo eró tare so whi̧kélé, da̧ fea beta̧ kutó diratere fakepó. Térapa, Kótó ao̧mó sukó̧ló bitu, ama doi beta̧ sóró horótu betae,” yalepó.

10 Téró, kale dere kaae ȩpaae momó duraalu, “Kótóné i ala eraalopó ere fo ha̧kearóló ibuk-mó asȩyóló muló betere fo kinóló mulao̧se. 11 Dowi ala du betere so whi̧ta, atima ai alatóró yó tanó̧póló yae. Kae kae mo kelaalo sonaalei dowi ala du betere so whi̧ta, ti ai alatóró du beteró̧póló yae. Mo donoi ala wisi du betere so whi̧ta, ti atimané ai du betere wisi alatóró yó tanó̧póló yae. Me dowi alatamo hosekéni, Kótóné ama kae beteró betere so whi̧ ti atima ai betere kaaetóró betó tanó̧póló yae,” yalepó.

12 “I dere fo wosae, ȩ mo felekemó waalo ai ape!
So whi̧ doko̧ feané yale alamó tokó̧ melaai ya̧lo i tare duputa, ȩ wouraalu melaalo ai ape.
13 Ȩta,AlapaOmekatamopó. Folosóró kaae sóró betaleteiró, kemera̧le foloteitamota ȩtórótipó.
O̧la o̧la fea keké nale betekélé, fea ala touróló kemeratere betekélé, ti mo ȩtórótipó.
14 Deróló sókó fatere fo̧loi kutu fokotu betere so whi̧ta, Kótóné wusiró beterapa hai̧né sukutu betae.
Ti atétere so whi̧ be dopóku tu̧ serekemó doasi be huluapaae sókó fóo, mo ti betere ni du tokó nóo, yaairetei, mo su̧rapó.
15 Kale dopóku ao̧ró hao̧rape betó mulapó.
Ai hao̧rapeta i ape. Whéró hereitamoné whi̧ dele alakélé, kae kae hosó̧ fo ó isi whi̧né dere alakélé, nópu nokole alakélé, whi̧ dele alakélé, kapala kótóraperó keperapetamopaae momatere alakélé, kapala fo yóló whi̧ dilika̧ai ekȩle du betere alakélé, i dosa̧ayale alarape du betere so whi̧ atima feata, dopóku ao̧ró betó mulapó.
16 Ȩta, Yesupó. I kelale alarape Keriso fake so whi̧né dosa̧ayóló tuȩ́ yó̧póló, dia̧paae yó male fae yóló ya̧loensel dotȩyalepó.
Ȩta, Depit kaayale beteró ama deté fele naalené naaletamopó.
Atéru, hi̧ka be dȩteretamo dȩyó tare ho̧repó,” yalepó.
17 Kale Dȩi Kepe Wisiró whi̧né dokaai du betere sotamoné duraalu, “Ape,” du beterapó. Mepaae i dere fo wosetere so whi̧nékélé “Ape,” yó̧póló yae. Mepaae whi̧ de wȩi nokole depa, ȩ beterepaae wó̧póló yae. Mepaae whi̧ dené wȩi nenée du betepa, mo ti betó tawaaire wȩi dupuni, ha̧le sóró nale wó̧póló yae.

18 Kótóné i ala eraalopóló,buk-mó asȩre fo wosetu betere so whi̧ feapaae dirii ma fo i dapa wosae. Mepaae so whi̧ denétamo ibuk-mó mole fo tómó me kae beleróló depa, ti Kótóné ibuk-mó bopetu betere sekȩi alarape ai so whi̧paae mo turó eraalo ai ape. 19 Mepaae whi̧ dené Talené i ala eraalopólóbuk-mó mole fo mepaae kwia tokó̧ló aluratepa, ti Kótóné atétere whi̧mó melaalopóló ibuk-mó bopeyale mo ti betere ni du nóo, kae tȩne be huluamó beteróo, yaai yale alatamo ama fasó saalopó.

20 I kale asȩyóló muló betere alarape kelale whi̧né duraalu,

“Mopó. Ȩ felekemó walapó,” fo dapó.
Tétepa duraalu,
“Mo kée Téyó̧póló yae.
Tale Yesu-ó, ya̧ ape,” dapó.
21 Tale Yesuné ha̧le tao sere ala wisinaale Kótóné so whi̧paae wó̧póló yae. Mo kée. Téyó̧póló yae.

Copyright information for `PPO