Revelation of John 4

Hepen-mó tȩteróló kaae tare tiki

Ai alarape yóló kemetepa kelalemó, hepen be tu̧ tukwȩ fóló molepó. Atéru, folosóró ukulumó wuti hale kaae yóló fo yale whi̧nétóró ȩpaae duraalu “Ya̧ ipaae holae yalepó. Ya̧ hotopa, ti i alarape yóló kemene fupa, nalo yaaire ala ya̧lo ya̧paae yó melaalopó,” yalepó. Tétepa, mo ai fapotóró Dȩi Kepe Wisiné ȩ fotoko̧ratepa kelalemó, hepen bemó ȩ daalepaae anóló, tȩteróló kaae tare topo whi̧ beteresea tómó doasi beterepó. Aiseamó betere doasi kolóló,jaspakanilian kanetamoné kasa kasa kaae ere doasi beterepó. Ti ai sekȩ́ a̧ betere tikita, sikipa dou̧né bopéró beterepó. Ai sikipa dou̧ta,emerald kane kasa kasa kaae epa kelalepó. Kale tȩteróló kaae tare doasi betere tiki bopéróló, 24 whi̧ disirape 24sea doko̧yóló betó molepó. Ai sekȩ́rape atimané deró betere kutita, mo dȩi wisinaale deróo, atimané topomókélé tȩteróló kaae tare doasiné deró beterekold kapané aleale topo tao deróo epa kelalepó. Ai kale doasi betere tikimó epée fita̧a duraalu, be sapalaa yóo, tȩteróló kaae tare doasiné kutiriró beterepaae anóló, wȩikeró sa̧ dirirape dó diliki yóo, erepó. Ai sa̧ dirirapeta, Kótóné wȩikeró keperapepó. Atéró kelalemó, kale tȩteróló kaae taresea mole hosaamó wȩi kȩla wisinaale belerepó. Ai wȩita,klas kasa kasa kaae erepó.

Kale tȩteróló kaae tare doasi betere tua̧mó, Kótóné aleale dou̧ró betere o̧larape ai doasi bopéróló betó molepó. Ai kale dou̧ró betere o̧lané tikimó hosaapaaekélé sisópaaekélé mo fea keletóró daae molepó.
Kale dou̧ró betere o̧larapené ere ala i ape. Kolosale o̧lata, tilaiyon kaae beterepó. Kolosale noma o̧la ti hae duki̧yaai só koterebulmakau wa̧ hupu kaae beterepó. Dou̧ noma ti whi̧né kelepaa kaae daai o̧la beterepó. Dou̧ ti sikimó sȩ́ kotere ba dukaa kaae beterepó. Ai dou̧ró o̧larape atima doko̧ fea baase apomiró daalepó. Atimané tikimó ere kaae baase ao̧rókélé keletóró daae molepó. Ti ai sekȩ́rape atima dȩtamokélé dikitamokélé etei fo ha̧le yótóró tarapó.

“Mo doasi fotoko̧ bole mo kae betere Tale Kótó a̧ take biteré wóo, miókélé, nalo waaire alimókélé a̧tóró ha̧le betó tawaalopó fo,”
momó du momó du, du betalepó.
Ai dou̧ró betere o̧larape atima kale tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó bitu ama ere doakale doi mole Talepae mo kée yóló dukiratere fo du betepa, kale tȩteróló kaae tare 24 whi̧ disirapekélé i ala dua dapó. Atima beteresearape taaróló, haemó deraapisa fóló mulu, kale tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó mo ti betó tare Talepaae mo kée yóló, a̧ ao̧mó sukó̧ló bitua dapó. 10 Ai 24 whi̧ disirape atimané deró betere topo taorape sókó su yóló, tȩteróló kaae tare doasi betere tiki felekemó mulóló duraalu,

11 “Da̧ tȩteróló kaae tare Tale Kótóo, fea o̧la naaotóró aleyóló muló beterapó.
Aita naao kisipa mole alatóró sya furaalu, kaaró betereteiné takekélé miókélé, atima ha̧le betó tarapó.
Naao fotoko̧né ai alarape epa ya̧ doasi doi mulatere alakélé, naao doi hale horatere alakélé, da̧né ya̧paae mo su̧mó eranérapó,” dua dapó.
Copyright information for `PPO