Revelation of John 6

Diriróló kinó betere o̧larape

Téró, kaleSipsip hupu malené bopeyóló mole asȩre sóku diriróló kinó betere wȩikéró o̧la beta̧ tukóló teraatepa kaae taremó, ai douró betere o̧lakó beta̧né “Ape!” dere fo be sapalaa dere kaae yalepó. Atétepa kelalemó, beta̧ dȩihos hupu ȩ daalepaae anóló mo tumó daalepó. Aihos hupu tómó betere whi̧né diki tawóo, doasi tȩteróló kaae tare whi̧né deratene topo tao mené a̧ maletei deróo erepó. Atéró deróló, bóe whi̧ dóló torokó̧ falaai mo doakale ketekȩ buló felepó.

KaleSipsip hupu malené kolosale noma kinóló dateka̧ró betere o̧la tukóló da̧ayalemó, kale kolosale noma betere o̧lané, “Ape!” yalepó. Teró mehos hupu sókó wapa kelalemó, mo si mi sonaa kaae erepó. Ai hupu tómó betóló wale whi̧paae, i haemó mole so whi̧ hosaa muni deyóló dua betere ala fasó sóró, bóe dóló u du i du yó̧póló, mené fotoko̧ a̧mó malepó. Téturaalu, a̧paae doasi bóe dele sepakekélé mené melalepó.

Téró, kaleSipsip hupu malené dou̧ noma o̧la tukóló da̧ayalemó, kale dou̧ noma betere o̧lané duraalu, “Ape!” yalepó. Atétepa kaae taremó, dilikiihos hupu wóló ȩ daalepaae anóló daalu, beta̧ sekȩ da̧le sere o̧laskel tarepó. Atétepa, ya̧lo wosalemó, kale dou̧ró betere o̧larape kuamó whi̧né fo kaae yóló duraalu, “ Beta̧ whi̧ beta̧ be dȩmó kutó diteremó seremoniwhit o beta̧lita óbali o sorelita wuti senérapó. Térapa, nokoleOlip wel wȩirówain wȩitamo beta̧ dorao̧sóró hotowaró kaae tawae,” yalepó.

Téró, kaleSipsip hupu malené dou̧ kinó betere o̧la tukóló teraatepa kaae taremó, dou̧ betere o̧lané duraalu, “Ape!” yalepó. Atétepa kelalemó, ȩ daalepaae anóló beta̧ sini tiki daalehos hupu daalepó. Aihos hupu tómóta, sukutere ala bete tare whi̧ beterepó. Aihos-né sisómó sukutere ala betepa, ai hupuné ki̧limó sukutere so whi̧ betere tiki ama doiHedis wou betalepó. Ai whi̧ tamopaae, hae kwia feamó betóló fale so whi̧ dó̧póló fotoko̧ bulalepó. Ti so whi̧ daaireteita, atimaamoné bóe dele sepakenékélé, wote alinékélé, doakale hepo alinékélé, i haemó betó mole syaae kaae o̧lanékélé, dilé kwȩyó̧póló fotoko̧ su̧mó melalepó. Atéró dilé kuturaalu, douró fake beteretei beta̧ fake duraalu, sore fake beteró̧póló taaraalopó. I hae kwia feamó betóló fale so whi̧ atéró dilé kwȩyóló kemerae, yóló fotoko̧ su̧mó matepa tarepó.

Téró kaleSipsip hupu malené apo kinó betere o̧la tukóló teraatepa kaae taremó, momatere kapo daale ao̧mó keperape betó mupa kelalepó. Ai keperapeta, Kótóné fo yó matere alaró Yesu Keriso etei kaae Talepóló yó matere alatamo deremó, mepaae whi̧né dale keperapó. 10 Ai sekȩ́rape atimané fo fake yóló duraalu, “Mo fo fa̧anuraalu betere bete tale bitu, fea ala tȩteróló kaae tare Tale-ó, i haemó betó mole so whi̧né dowi alaró da̧ duraalu sókó farale sameatamomó tale yóló kwia melaaire be dȩ wó̧póló meteró felimó kaae tawóló betaaloé?” yalepó. 11 Atéró atima doko̧ feamó deróló sókó fatere dȩi kuti melóló duraalu, “Dia̧ beta̧ kutó diratere norape atimakélé mené dó̧póló sawa kaae tawae. Ti noatepae, i dosa̧ayale daaire whi̧rape fea su̧mó dóló kemeréni teópó,” yalepó.

12 Ya̧lo kaae taremó, apomiró dateka̧ró betere o̧la tukóló teraayalepó. Atéró teraateremó, doakale bao yóló, suka mo ti diliki yóo, wéliékélé mo samea beta̧ae fo erepó. 13 Sa̧mó daae mole ho̧rerapekélé, doakale besȩ́né nose du hara torokó derótu dere kaae torokó deralepó. 14 Sa̧ta, asȩtere sóku bopetu dere kaae bopeté fóló alune felepó. Hae kwia feamó daae mole hasi fosórapekélé, wȩiné tukóló bopéró betere haerapekélé, daale tiki taaróló, kae tikipaae daane felepó.

15 Hae kwia fea tȩteróló kaae tare topo whi̧rapekélé, atima betale sirimó betaaire naalerapekélé, diki tare whi̧rape tȩteróló kaae tare topo whi̧rapekélé, néli whi̧rapekélé, bóe dele fotoko̧ bole whi̧rapekélé, wae sóró beteratere whi̧rapekélé, ko̧leaané betó mole whi̧kélé, kapo dolopaae hyó̧ muni fóo, kapo beléli dolopaae hyó̧ muni fóo yalepó. 16 Atima atéró fóló bituraalu, hasi fosópaaekélé, kapo fakepaaekélé duraalu, “Kolokó dorowouraalu da̧ tȩiyane dere ape. Ti noatepae, tȩteróló kaae tare tikimó betere sekȩ́né kelepaaróSipsip hupu maaletamoné fopaae bole alatamo da̧né kelao̧sóró kinae. 17 Ti noatepa meipó. Atimaamoné doakale fopaae butu kwia matere be dȩ ai sókó wale ape. Atétere be dȩmó de daanére? Mo daayókélé enénipa wiyae,” du betalepó.

Copyright information for `PPO