Revelation of John 7

144,000 so whi̧ sirirale fo

Ai ala yóló ki̧lipaae i dou̧ró hae kwiamó dou̧róensel doko̧ yóló daapa kelalepó. Atéró daalu, haepaaekélé, doasi wȩi kȩlapaaekélé, besȩ́ tiki wao̧sóró, atima doko̧ feané sesétu beterepó. Atéró,ensel me kae suka hoteró ȩ daalepaae wou betepa kelalepó. Aiensel-né mo ti betere Kótóné siriró betere o̧la tarepó. Aiensel-né haekélé, wȩi kȩlakélé, doraaire fotoko̧ bole dou̧róensel-rapepaae fo fakeyóló duraalu, “Kótóné kutó diratere so whi̧né kutirimó siripi eraaipa, hae tikikélé, wȩi kȩlakélé, nirapekélé, hapale doréni kaae tawae,” yalepó. Ai sirirale so whi̧ dosa̧atepa ya̧lo wosaletei i ape. 144,000 so whi̧ta, Israel fakerapetórótipó.

Juda fake dosa̧ayóló sirirale so whi̧ doko̧ sóró touróturaalu 12,000-rópó.

 • Ruben-né fake touróturaalu 12,000,
 • Kad-né fake touróturaalu 12,000,
 • Aser-né fake touróturaalu 12,000,
 • Naptaliné fake touróturaalu 12,000,
 • Manasené fake touróturaalu 12,000,
 • Simeon-né fake touróturaalu 12,000,
 • Lipainé fake touróturaalu 12,000,
 • Isakar-né fake touróturaalu 12,000,
 • Sepulun-né fake touróturaalu 12,000,
 • Josep-né fake touróturaalu 12,000,
 • Benjamin-né fake touróturaalu 12,000-rópó.

So whi̧ ha̧le o̧la kaae dȩi kuti deróló daae mole fo

Ai ala yóló kemetepa kese faralemó, so whi̧ mo ha̧le o̧la kaae daae molepó. Ai daae mole so whi̧ta, beta̧ be huluamó maaté wenipó. Kae kaeGavman-né tȩteróló kaae tare so whi̧kélé, kae kae tiki daale so whi̧kélé, kae kae be fo bole so whi̧kélé, kae kae fake so whi̧kélé, kale tȩteróló kaae tare tikimó moleseaSipsip hupu maletamo betere hosaamó daae mupa kelalepó. Atéró daae mulu, dȩi deróló sókó fatere kutirape deróo, olóu da̧arape tawóo erepó. 10 Téró, ai daae mole so whi̧né doasi fo fakeyóló duraalu,

“Tȩteróló kaae tareseamó betere KótóróSipsip hupu maletamoné da̧ mo ti aluyao̧sóró tao su betere beteta, mo atimaamotórótipó,” yalepó.
11 Ai daae moleensel-rape fea, tȩteróló kaae tare doasi betere tikikélé, kale whi̧ disirapekélé, kale dou̧ró betere o̧larapekélé, bopéróló daae molepó. Tȩteróló kaae tare doasi beteresea molepaae fetée fóló, Kótó betere ao̧mó deraapisa fóló fió mulu duraalu,

12 “Mo dapó.
Téyó̧póló yae! yóló, hale sóró horatere alakélé, mo dȩi ala wisikélé, tuȩ́ tiki fosó fosó yóló dotoróȩ fole alakélé,
mo kée du betere alakélé,
doakale doi muló̧póló du betere alakélé,
fea ala yaaire fotoko̧ su̧mó bole alakélé
da̧ tȩteróló kaae tare Kótópaae betere doko̧ fea yó tanó̧póló yae.
Mo kée. Téyó̧póló yae!” du betalepó.
13 Téró, kale tȩteróló kaae diliki yó mole whi̧ disirapekó beta̧né ȩpaae woseturaalu, “I dȩi fo̧lo kuti deró betere so whi̧rape-a, demaaté? Mopaae wale so whi̧é?” yóló wosalepó.

14 Ti fo depa ya̧lo a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Doa whi̧-ó, naao ai tuȩ́re ape,” depa, kale sekȩ́né ȩpaae duraalu, “I daae mole so whi̧ atimata, doasi sekȩi ala ha̧le beleté waleteiné atima deró betere kutikéléSipsip hupu male sameané fokale tikimó mo dȩ ai erapa kelere? 15 Atéyale tikimó,

‘Tȩteróló kaae tare Kótó amaseamó betepa, atima a̧ beterepaae kese anóló bitu, ama momatere bemó mole ala dȩtamokélé, dikitamokélé, ha̧le erótu beterapó. Até du betepa, tȩteróló kaae tare doasi a̧ betere tikimó bituraalu, ama atima wisiyóló beteró̧póló, kuti be tȩnótu betaalopó.
16 Atéru, wote dere alaró wȩi nokole dere alatamo momó kae yaalomei ai ape.
Suka supunékélé, mo ha̧le supunékélé atimané tiki mo doraalomeipó.
17 Ti noatepae, tȩteróló kaae tare doasi betere tua̧mó daaleSipsip hupu maleta, hupu kaae tare whi̧né dere kaae, atima mo wisi yóló kaae tarapó.
Atima dape sóró mo ti betere bete tua̧mó wó tare wȩi nó̧póló a̧lisóró faalo ai ape.
Atéró betepa, Kótóné atima kelemó dorowou betere wole kaape fea helekó̧ló kópuraalopó,’” yalepó.
Copyright information for `PPO