Revelation of John 9

Téró, kale apoensel-né ama ukulumó wuti haleralemó, take ó sa̧mó i haepaae tokó dorowale ho̧repaae mo apaae derepale wosono dolo tu̧ki mené a̧paae matepa kelalepó. Téró, ai sekȩ́né mo apaae derepale wosono dolo tuki̧yalemó, kutó néli bilitepa, hotere sukuli kaae sokalepó. Atéró holale sukuliné sukaró sa̧tamo kinóló, be mo dilikiyalepó. Téró ai sukuli dolomó, ero nusurape haepaae dorowalepó. Atimané whi̧ tukó nukupa dotopo deretei, to̧ serekené tukó nukupa dere kaae yó̧póló, mené a̧ doasi fotoko̧ melalepó. Ai erorapepaae i fo yóló mulalepó. “I haemó yó mole nerape ó mepaae ere o̧larape ó nirape momókó dorao̧se. I hae kwiamó betere atima kutirimó Kótóné siri erénire so whi̧ maaté tukó nae,” yóló mulalepó. Ai ero nusupaae melale fotoko̧ta, so whi̧ mo ti sukó̧póló tukó néni, doasi dele sóró kaketu beteró̧póló, aporó wéliémó tua̧mó turukóló nukulé fu betae. Atétepa, dere dotopota, to̧ serekené tukó nukupa, dere kaae yaalopó. Atétere sukamó, so whi̧ fea suka̧aitere tu̧ keka̧alotei, sukutere ala kelaaolomeipó. Atima mo ti sukunée deté fu betaalotei, ai tua̧mó sukutere ala mo muaalomeipó.

Téró, kale ero nusurape kelalemó, bóe dȩle faairaalu,hos hupurape donoróló biture kaae erepó. Atimané topomóta, kale tȩteróló kaae tare doasiné deró beterekold kapané aleale topo tao kaae deróo, atimané kelepaakélé mo whi̧né kelepaa kaae daayóo erepó. Téró kale ero nusurapené topo nikikélé, sorapené niki kaae daayóo, atimané sekȩ́kélélaiyonné sekȩ́ kaae daayóo epa kelalepó. Atimané bopémó ya̧le sene wao̧sóró,aiyon kapa wase kaae dakeró beterepó. Atima bura̧ furaalu dere sépi haleta,hos hupuraperó atimané si̧yóló só kotere o̧latamo bóe daai furaalu, dere diri fake hale kaae yalepó. 10 Atima disalené whi̧ tukó nukupa dere dotopota, to̧ serekené tukó nukupa dere kaae dapó. Atimané so whi̧ tukó nukuraalu, fȩ dée daalatere dotopomó kaketé fu betepatei, wélié aporó kemeyaalopó. 11 Atima tȩteróló kaae tare topo whi̧ta, mo apaae derepale wosono dolomó betereensel daalapó. Aiensel-né ama doi Hibru foné Apadonipó. Krik foné Apoliyonipó.

12 Folosóró waaire sekȩmó, wió yae yale ala kemeyalepó. Tépatei, tamo waai ha̧le mulapó.

13 Téró kale apomiensel-né ama ukulumó wuti haleralemó, Kótó betere felekemókold kapané aleale momatere tiki kwia doko̧mó daaté fale sekȩ́rapemó sókó wale fota, mo whi̧né dere fo kaae depa wosalepó. 14 Atéró yale foné kale ukulumó wuti tare apomiensel-paae duraalu, “Kale doasi Yupretis fole wȩimó dokóló muló betere dou̧róensel-rape ha̧le fó̧póló sókó daalae,” yalepó. 15 Atima ai dou̧róensel-rapeta, ba fomókélé, wéliémókélé, be dȩmókélé, sukakelemókélé, mo tukóló mulóló donoró betere be dȩmótóró i hae kwiamó betó mole so whi̧ sore fake beteretei, beta̧ fake dó̧póló dotonalepó. 16 Atéró, bóe daai kalehos hupu tómó betóló fele whi̧rape fea, doko̧ sóró touróturaalu, 200milion-pó (200,000,000) depa wosalepó.

17 Ya̧lo nokenaró dere kaaené i ala epa kelalepó. Kalehos hupu tómó betó mole whi̧rape atima bopémó sere bóe wase mo si kele kaae sonaa yóo, mepaae sukuta̧ yóo, mepaae tisulpa kaae, whé yóo, erepó. Aihos hupuné topota, molaiyonné topo kaae daalepó. Ai hupurapené ko̧lómó, simiró sukulitamokélé, si dokole kanesulpa-kélé atimané ko̧lómó sókó walepó. 18 Ai sore o̧larape atimané ko̧lómó sókó wouraalu, i haemó betó mole so whi̧ sore fake beteretei tamo taaróló, beta̧ fake dóló kemeralepó. 19 Aihos hupurape atimané fotoko̧ta, ko̧lóró disaletamomó bulapó. Atimané disalerape mo wuli tiki kaae daalu, ama disale kwiamó topo daalapó. Ainé so whi̧ tukó nukupa, doasi dele sua dapó.

20 Kale whi̧ dele o̧lané dóló mepaae taarale so whi̧ atima naasené aleale kapala kótópaae tuȩ́ tiki tiratere ala taaréni, ha̧le yó tarepó. Ti ai kapala kótórapeta,kold kapanékélé,silpa kapakélé,brons kapanékélé, mo kaponékélé, ninékélé, aleyóló daaló betepatei, atima kotere ala ó, wosetere ala ó, keletere alamo dumipó. 21 Atimané whi̧ dele alakélé, kae kae hosó̧ fokélé, nópu nokole alakélé, o̧lémi nokole alakélé fea taaróló kisipa feteni, ha̧le yó tarepó.

Copyright information for `PPO