Romans 13

Tȩ́teróló kaae tare whi̧rape ao̧mó betae

So whi̧ fea tȩteróló kaae tareGavman whi̧rapené dere fo wosóló, dia̧ fea atima ao̧mó sukó̧ló betó muae. Ti noatepae, ai whi̧rape fea atéró so whi̧ tȩteróló kaae tanó̧póló, mo whi̧né sóró beteréni, Kótónétei ai tȩteróló kaae tare kutó melóo, ai whi̧rapekélé sóró beteróo erapó. Atépatei, mepaae whi̧tamo ai tȩteróló kaae tare whi̧rape ao̧mó bitini, bóe du betepa, ti ai whi̧rapetamo maaté dumitei, Kótóné eró betere alatamokélé bóe dilapó. Atéró bóe dele alamó atima só deróló dowi kwia melaalopó. Ti noatepae, mepaae donoi ala du betere whi̧rapeta, kale tȩteróló kaae tare whi̧rape kolóló wi dumitei, fo tukóló dowi ala du betere whi̧rape ti witua dapó. Kale tȩteróló kaae tare whi̧rape kolóló dia̧ wini, halaainé betaai kisipa mutepa, ti wisi ala du betae. Atétepa, ti atimané ya̧ whi̧ wisipóló dukiraalo ai ape. Ti atima, Kótóné kutó diratere whi̧ bitu, dia̧ wisiyóló beteró̧póló, wisi ala erótu betere whi̧rapepó. Tépatei, dia̧ dowi ala du betepa, ti mo wi yae. Ti noatepae, ama ai tawóló kutu betere sepake ha̧le tarapóló kisipa mute? Ti a̧ta, Kótóné kutó diratere whi̧ bitu, dowi ala dere so whi̧tamo fopaae buóló kwia matere ala yó̧póló, Kótónétei a̧ sóró beteró beterapó. Térapa, da̧ so whi̧ fea kale tȩteróló kaae tareGavman whi̧rape ao̧mó betae dereteita, i betené dapó. Naao mo dere alamó kwia melóo, naao iniyale alamókélé hosaa tua̧mó mole kisipanétei dia̧ só deróo yao̧sóró, atima ao̧mó betenérapó.

Me i alamókélé dia̧ wituraalu,takis moni mótua dapó. So whi̧ tȩteróló kaae tareGavman whi̧rapeta, Kótóné kutó diratere whi̧rape bitu, betere doko̧ fea so whi̧ tȩteróló kaae tare alatóró deté fu beterapó. Mepaae doasi doi mole whi̧rapepaae eraaire ala mupa, ti feané mo erae. Ai alarape i ape. Atimané dia̧paaetakis moni etéró a̧lae depa, ai su̧tóró melóo, mepaae tómó beleróló a̧lae depakélé melóo, mepaae ala tȩteróló kaae tare whi̧ betepa, ti ai whi̧ kolóló witu, a̧ ao̧mó betóo, mepaae tȩteróló kaae tare whi̧ doasi doi mupa, ti ai whi̧ mo doasi doi muó̧póló hale horóo du betae.

A̧ waaire be dȩ felekerapa, ne nopaae yaala sókó fu betae

Mepaae whi̧né nalo tokó̧ melaai dapóló sale o̧la kwia mupa, ti ai kwia ha̧le muó tawao̧sóró hapale tokó̧ melae. Ti yaala sókó fole ala beta̧ kwia tokó̧ melóló kemeraaire ala meipa, ne notamo yaala sókó fole ala ha̧le yó tawae. Ti noatepae, mepaae whi̧né ama be whi̧ so whi̧paae yaala sókó fole ala du betepa, ti kale tukóló muló betere foné yae dere ala mo ai dokonatere ape. Kale tukóló muló betere forape i ape.

“Nópu nokole ala yao̧se, Whi̧ dóló sukunao̧se, O̧lémi nao̧se, Mené o̧la senée yóló au nao̧se,” erapó.
Mepaae tukóló muló betere forape fea husiró betere mo topo ala i ape.

“Naaotei ya̧ yaala sókó fu dere kaae, so whi̧ feapaae atéró yaala sókó fu betae.”
10 Mepaae whi̧né ama ne nopaae yaala sókó furaalu, wisi ala eratepa, ti atima doratere ala mo yaalomeipó. Atéró yaala sókó fole ala du betepa, ti kale tukóló muló betere foné yae dere ala mo turó dokonatapó.

11 Mió i bitu du betere ala bete diriyóló kisiparu, yaala sókó fole ala du betae. Ti noa betené dumi, da̧ Talepaae kisipa tirale be dȩmó kaae sóró bitiré wóló, mió da̧ tao sóró dape saaire be dȩ mo felekemó sókó walapó. Térapa, noke firetei turukó horóló kele diriyóló betae. 12 Mió kale be dȩ sókó wouraalu, diliki mo felekemó kemeraai dapó. Térapa, diliki tua̧mó bitu du betere ala tu dȩpaae mulóló, bóe daai wase dakorótu dere kaae, kale dȩ tua̧mó mole ala wisi dia̧né bopémó dakeró betae. 13 Da̧ dȩ tua̧mó kisipa wisi muóló betere so whi̧né dere ala kaaetóró du betae. Dia̧ so whi̧ fea fo dokóló dowi wȩi nokole alaró so nópu nokole alatamokélé, so ó whi̧ nópu nokole alaró kae kae sonaalei alatamokélé, ho̧le sere alaró dei tuȩ́ muóló alale sere alatamokélé momókó yao̧se. 14 Ai dosa̧ayale dowi alarapekélé, mepaae naao tó tikiné ekȩlere alakélé netéró yaaloé yóló tuȩ́ teketu bitini, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso beta̧ kuti kaae deróló betae.

Copyright information for `PPO