Romans 14

Kisipa tiró betere ala dirire whi̧ró fotoko̧ buni bére whi̧tamo

Kótóné i ala yae ó yao̧se fo ha̧kearóló inipa, me whi̧né ama kisipa tiró betere ala béruraalu, ama tuȩ́né etei kaae ala dopa yaalomeipó dere kilitu, taleyóló só derao̧se. Téni, mo nopóló dape sae. Me whi̧ ama kisipa tiki tiró betere alané fea o̧la su̧mó nenérapóló nóo, me whi̧né ama kisipa tiki tiratere ala fotoko̧ buni béruraalu, kutómó bilitere mo o̧la maaté nóo, dua dapó. Fea o̧la nokole whi̧né kutómó bilitere o̧la maaté nokole whi̧tamo dei kisipa mutu, a̧ eróló belei ao̧rao̧se. Atétu dere kaae, fea o̧la nénitere whi̧né fea o̧la nokole whi̧kélé só derao̧se. Ti noatepae, ai whi̧ta, Kótóné ama naalepóló dape sóró beteró beterapó. Ya̧ noa kaae whi̧ bitu, me whi̧né kutó diratere whi̧ só deróló taletere ala du bitute? Ai whi̧ a̧ tȩteróló kaae tare whi̧nétóró taleyóló a̧ só deróo, só deréni yóo, enérapó. Ti noatepae, me whi̧né a̧ só deratere ala yaalomeitei, diriyóló beteró̧póló Talené beta̧ fotoko̧ bulatere ala enérapó.

Mepaae whi̧né beta̧ be dȩ Talené ama da̧le muló beterapóló kisipa muóo, me whi̧né mepaae be dȩkélé fea beta̧ kaaepóló kisipa muóo du beterapó. Dia̧ beta̧ beta̧ so whi̧né noa kaae be dȩ mo dono be dȩpóló kisipa mutepa, ti ai kisipatóró sya fenérapó. Me whi̧né beta̧ be dȩ mo doasi be dȩpóló kisipa mutepa, ti a̧ tȩteróló kaae tare Talepaaetóró kisipa mutu dapó. Mepaae whi̧ hupu, na, ba, nukupa, ti a̧ tȩteróló kaae tare Talepaaetóró kisipa mutu, mo kée yóló nukulapó. Mepaae néni were whi̧kélé Kótópaaetóró kisipa mutu, mo kée yóló we dapó. Ti noatepae, da̧kó mo beta̧ whi̧kélé ama kisipa mole ala yaai dapóló ama ko̧lenétei betóo, beta̧ whi̧ sukutepakélé, ama ko̧lenétei sukó̧o dumipó. Da̧ betere alakélé, sukutere alakélé, ti Talené ama kele tómótóró erapó. Térapa, da̧ ha̧le betepa ó sukutepakélé, Talené ama so whi̧tóró beterapó.

Ti Yesu Keriso a̧ sukó̧ló momó kepaayóló betereteita, ti betere so whi̧ró suka̧le so whi̧tamo tȩteróló kaae tare Tale betaairaalu, erapó. 10 A̧ta, atére Tale beterapa, naao noné dere ala ó mole tuȩ́ tiki taleyóló, dorapóló noatepa só derótu betere? Ó dia̧ mepaae so whi̧nékélé diaao̧ no nené ere ala kolóló, dia̧ta, ȩ kaae mei beleipóló só derótu bitute? Ti noatepae, da̧né du betere ala Kótóné tale yó̧póló, da̧ fea a̧ beterepaae beta̧ beta̧ yóló fóló, daaneta yaalopó. 11 I fo asȩyóló muló beterapó.

“Ȩta mo Tale bitu, ya̧lo i dere fo ha̧sókó feni, mo yaaitere fotóró dia̧paae dapa wosae.
So whi̧ mo fea ȩ beterepaae wóló bukutiri tea̧ró bitu, ya̧ta etei kaae Tale beterapó fo mo yaalo ai ape,” erapó.
12 Atéturaalu, da̧ so whi̧ doko̧ feané du betale ala Kótóné taletepa, da̧né yale alarape ama keletómó daalu, da̧nétei dosa̧ayóló eneta yaalopó.

13 Téyaalopa, da̧né ne noné dere ala taleyóló u só dera̧le i só dera̧le du beteretei mo taalae. Téni, naao du betere alanétei naao no nené tuȩ́ doróló dée nalao̧sóró, naao dere ala ti tuȩ́ tekeyóló yae. 14 Ti ȩta, Tale Yesu Keriso tua̧mó bitu, fea o̧la naairetei fo muni, featóró nenérapóló ya̧lo mo diriyóló kisiparapó. Tépatei, mepaae whi̧ ama kisipané mepaae o̧la doreteiné naalomeipó depa, ti ai whi̧ a̧ were o̧la mo nenénipó. 15 Yesu Keriso sukó̧ló tao sale no hamoma naao o̧la nokole alané dorao̧sóró yae. Mepaae naao no ne were o̧la nokoleteiné atima tuȩ́ tiki doróló sekȩratepa, ti ya̧ tua̧mó yaala sókó fole ala mo munipó. 16 Naao mo wisi ala depatei, me whi̧né naao dere ala kolóló a̧ dée nukupa, ti naao a̧ dée nanalepóló ya̧ eratere fo yao̧sóró, naao dere ala kisipa tekeyóló yae. 17 Ti noatepae, Kótóné tȩteróló kaae tare tua̧mó, o̧la nokole alarówain wȩi nokole alatamo doasi bete munipó. Tépatei, Dȩi Kepe Wisiné da̧ tua̧paae erótu betere mo donoi alakélé, hosaa muni deyóló mo dua betere alakélé, hai̧né sukutere alakélé, i alarape feata, ti doasi bete mulapó. 18 Atéreteiné mepaae whi̧ dené Yesu Kerisoné ala eróturaalu, i dosa̧até wale alarapetamo du betepa, ti Kótókélé hȩkese yóo, mo so whi̧nékélé wisi ala dapóló ya̧ dukiróo yaalopó.

19 Térapa, diaao̧ mepaae du betere alané hosaa muni deyóló mo dua betere ala epa, ti da̧ feané Talené ala eraté fóló, mo dirii whi̧ betaaire ala beta̧ ketekȩ buóló eróló fakeraalopa siépe. 20 Kótóné so whi̧ tua̧paae erótu betere ala mepaae o̧la nokole alané dorao̧sóró yae. Nokole o̧la fea doni, nenérapó. Tépatei, naao o̧la nokole alané mepaae were whi̧ dée nalatepa dorapó. 21 Hupu, na, ba,wain wȩi nokole ala ó mepaae dere alanékélé, naao no dée nenérapóló kisipa mutepa ti taalae.

22 Térapa, o̧la nokole ala, ó wetere ala, ó kae kae be dȩmó me ala yao̧sóró da̧le mole alakélé, me noa kaae ala naao mopóló kisipa tiki tiró betepa, ti ya̧ró Kótótamo tua̧mó beta̧ eró̧póló yae. Mepaae whi̧né wisirapóló kisipa muóló dere alanétei a̧ só derénipó depa, Kótóné wisiró beterapóló hai̧né sukutu beterapó. 23 Tépatei, mepaae whi̧ de tuȩ́ tamo mulu, Talepaae tuȩ́ tiki tiró betere ala sya furaalu, wisirapó kisipa muni ho̧ko nukupa, ti ai whi̧ dowi ala dapó. Ti da̧né du betere ala fea tuȩ́ tiki tiró betere alatóró sya fóló initepa, ti dowi ala dapó.

Copyright information for `PPO