1 John 4

Kɨyang nôn yuu kɨyang kɨtyooên

Xam lige, plopete kɨtyooên tɨbeac dô vac vɨgwe vɨyang vɨyang, om le i lêc vông i vin xomxo vɨhati kɨyang wê nêl ên nêbê Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac he nɨlô dɨ vông xovôên vô he ge lêm. Nge, xam yaxên he dɨ xovô bê ge Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua nôn, me ge bangwe? Xam ob xovô Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge lec môp bêga, xomxo obêc nêl Yesu kɨtong bê Yesu Kɨlisi lam tu xomxo ge, od xam xovô bêga bê xomxo tigee, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge dô vac he nɨlô. Lêc xomxo wê o nêl Yesu kɨtong bêge lêm ge, od Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua o dô vac he nɨlô lêm. Nge, he kô kɨyang vô xomxo kɨtyooên kehe ti wê ob vông vevac vô Kɨlisi ge, ên xam ngô pyap bê kɨyang kɨtyooên tige obêc val kɨbun ga, om tyo val dô gwêbaga.

Xam nuge, xam ge Anutu nue, om xam pwoo plopete kɨtyooên pec pyap, ên Myakɨlôhô Ngɨbua wê dô vac xam nɨlôm ge xêkɨzêc wê i vông ge luu xêkɨzêc wê dô vac xomxo kɨbun ga nɨlô ge vêl. Plopete kɨtyooên tigee, ge xomxo nipaên kɨbun ga, om he mi nêl kɨyang kɨbun pɨleva dɨ xomxo kɨbun mi vô nɨnya lehe vô he kɨyang. Dɨ il ga, il Anutu nue, om xomxo wê xovô Anutu pyap ge, ge wê ob vô nɨnya lehe vô il kɨyang, dɨ xomxo wê o tu Anutu nue lêm ge, ge wê ob ngô il kɨyang lêm. Om môp bêge wê ob vông xovôên vô il bê kɨyang lam vô Myakɨlôhô Ngɨbua wê kɨyang nôn kehe ge, me lam vô kɨyang kɨtyooên kehe.

Anutu ge xêyaa vin lecên kehe

Xam lige, il xêdyaa i vin lecma, ên xêyaa vin lecên kehe yêp vô Anutu tibed, om xomxo wê xêyaa vin lec lie ge, ge wê tu Anutu nue dɨ xovô i nivɨha. Dɨ xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, o xovô Anutu lêm, ên Anutu ge xêyaa vin lecên kehe. Anutu nu tuc tibed, lêc vông i lam kɨbun ga ên nêb i lam vông il dô madvɨha, om môp tige nêl kɨtong vô il nêbê Anutu xêyaa vin lec il. 10 Dɨ xêyaa vin lecên kehe, ge o xocbê il xêdyaa vin lec Anutu tax lêm. Nge, Anutu vaci xêyaa vin lec il tax om vông nu tuc lam kɨbun ên nêb i lam kɨtya il nêd nipaên vêl. 11 Xam lige, Anutu xêyaa vin lec il bêge, mêgem il êno xêdyaa i vin lecma. 12 Xomxo ti manôn o yê Anutu lêm. Lêcom il xêdyaa obêc vin lec lige ge, od ge tɨyi xocbê Anutu vaci dô vac il nɨlôd, dɨ xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge vô nôn pyap vac il nɨlôd.

13 Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac il nɨlôd, om vông xovôên vô il ên nêbê il dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac il nɨlôd. 14 Xe xê Yesu om xe nêl kɨtong vô xomxo vɨhati bêga bê Mag vông nu tuc lam kɨbun ên nêb i lam vô xomxo kɨbun ga vêl ên he nên nipaên. 15 Om xomxo ti obêc nêl Yesu kɨtong bê Yesu ge Anutu nu ge od Anutu dô vac i nɨlô dɨ i dô vac Anutu nɨlô. 16 Mêgem il xovô dɨ il vông i vin bê Anutu xêyaa vin lec il nôn.

Xêyaa vin lecên kehe yêp vô Anutu tibed, om xomxo wê dô vac môp xêyaa vin lecên ge, ge wê dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac he nɨlô.
17 Xêyaa vin lecên ob vô nôn nivɨha vô il bêga bê buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo nên kɨyang ge, od il obêc le pɨlihi dɨ xonaên obêc ma, ên gwêbaga il dô kɨbun ga dɨ vông i tɨyi Yesu môp wê vông ilage. 18 Môp xêyaa vin lecên ge, xonaên o yêp vac lêm. Ên môp xêyaa vin lecên obêc vô nôn nivɨha vac il nɨlôd ge od obêc tii xonaên vêl, ên xonaên kehe bêga bê xomxo xona ên myavɨwen nipaên wê ob kô lec nên nipaên ge. Om xomxo ti obêc xona ge, od xêyaa vin lecên o vô nôn vac i nɨlô lêm.

19 Il xêdyaa vin lec Anutu dɨ vin lec lige, dɨ kehe bêga bê Anutu vaci xêyaa vin lec il tax. 20 Xomxo ti obêc nêbê i xêyaa vin lec Anutu, lêc nɨlô vô nipaên vô lie ge od kɨtyoo ge. Ên manôn yê lie lê, lêc xêyaa o vin lec lêm, om xêyaa obêc vin lec Anutu wê manôn yêên ma ge bêna? 21 Yesu xolac wê nêl vô il ge, bêga nêbê xomxo ti xêyaa obêc vin lec Anutu ge od xêyaa i vin lec lie êno.

Copyright information for `PTP