1 Timothy 4

Kɨyang lec xomxo wê nêl kɨyang kɨtyooên ge

Myakɨlôhô Ngɨbua nêl kɨyang seac vô il bêga ên nêbê vô buc tɨmuên ge tɨbii ya ob sea vông vinên wê he vông ge, dɨ ngô kɨyang kɨtyooên wê vɨmwo nipaên ob nêl ge dɨ tɨmu vô kɨyang wê Seten** nue ob nêl vô he ge. Tɨbii nipaên tigee xomxo kɨtyooên wê mi nêl kɨyang kɨtyooên, om he hôm kɨyang nipaên xôn mɨ i yêp vac he nɨlô, lêc he o yaxên nipaên wê he mi vông ge lêm. Dɨ he tɨxuu xomxo ya kɨyang kɨtyooên nêbê he iimaên i ma, dɨ he vɨbu he nêbê he i o ya yaên mangwe lêm. Lêc môp ge kɨtyooên, ên Anutu vông yaên vɨhati yang vô il ên nêb il ob kɨtaa vô i dɨ pɨmil i ên yaên tigee lê, lêc xa. Om il wê il vông i vin dɨ xovô Anutu kɨyang nôn ge il ob xa yaên vɨhati. Ên susu wê Anutu tung ge vɨhati yang nivɨha. Om il ob pɨsôhô ti lêm. Nge, il ob xa susu vɨhati yang dɨ hi vɨxad ên Anutu lec susu tigee, ên Anutu kɨyang hɨxôn kɨtaaên wê il vông ge vông susu vɨhati ge tu ngɨbua.

Timoti ge Yesu Kɨlisi nu yuac nivɨha ti

Timoti, ông obêc nêl kɨyang wê a kɨvuu ga vô lime vông vinên ge od ông ob tu Yesu Kɨlisi nu yuac nivɨha ti, dɨ kɨyang wê nêl môp vông vinên kehe kɨtong ge hɨxôn kɨyang nôn wê ông ngô dɨ tɨmu vô ge, kɨyang tige ob vông xêkɨzêc vô ông. Om le i lêc ngô pɨvulac vɨdaaên wê o nêl kɨyang nôn lec Anutu ge lêm. Nge, ông tɨxuu ông ya Anutu kɨyang dɨ tɨmu vô i tɨyi lec buc vɨhati. Ên il obêc tɨxuu il ya môp kɨbun ga wê nivɨha ge od ob vô nivɨha vô il nipwo titi. Lêc il obêc tɨxuu il ya Anutu kɨyang mɨ tɨmu vô ge od ob ngɨdu il xôn i luu vêl, ên ob vô nivɨha vô il gwêbaga wê il dô madvɨha lec kɨbun ga ge, dɨ ob vô nivɨha vô il vô buc tɨmuên wê il ob dô madvɨha gê kɨsii ganê hɨxôn. Kɨyang tige nôn vɨxôhɨlôg tɨyi wê xomxo ob ngô dɨ vông i vin ge. 10 Il dô bin Anutu wê mavɨha ge, om il ob vông vevac ya xolac dɨ vông yuac xêkɨzêc. Anutu tɨyi wê ob vô xomxo vɨhati vêl ên he nên nipaên, lêc il wê il vông i vin i ge wê Anutu ob vô il vêl.

11 Timoti, ông nêl kɨyang wê a nêl ga vô xomxo dɨ tɨxuu he ya kɨyang tiga ên he i tɨmu vô. 12 Ông ngɨvihi ti, om xomxo ti obêc nêb hi ông lêm i tô ên wê ông ngɨvihi ge od ông ngôên he i ma. Lêc ông vông môp nivɨha vac xomxo vông vinên mahɨgun ên he i yê dɨ tɨmu vô. Om ông nêl kɨyang nivɨha, dɨ vông môp bôbac, dɨ xêmyaa i vin lec xomxo, dɨ ông vông i vin xêkɨzêc ta dɨ nɨlôm yuu xovôên i yêp paha. 13 Ông kɨtong xolac vac xomxo mahɨgun ên he i ngô, dɨ nêl xolac kehe kɨtong vô he, dɨtɨxuu he ya xolac dɨ i loc tyip vô buc wê a ob mɨlôc vô ông ge. 14 Ông nim i o lêc ma ên xêkɨzêc wê Anutu vông vô ông ên nêb ông vông i yuac ya ge lêm. Ên Anutu vông xêkɨzêc tige vô ông ilage lec buc wê gyovɨxa vyax vɨgê lec ông dɨ nêl kɨtong vô ông lec yuac wê Anutu nêb ob vông vô ông ge. 15 Om ông vông yuac tige i tɨyi lec buc vɨhati, dɨ vông nɨlôm i loc vô yuac tige ên xomxo vɨhati he i yê dɨ xovô bê ông le xêkɨzêc vac xolac. 16 Ông viac ông nimvɨha dɨ viac kɨyang wê ông ob tɨxuu xomxo ya ge i nivɨha hɨxôn, dɨ vông yuac tige xêkɨzêc i tɨyi buc vɨhati. Ên ông obêc vông bêge ge od yuac wê ông vông ge obêc vô nivɨha vô ông dɨ ob vô nivɨha vô he wê ngô ông kɨyang ge hɨxôn.

Copyright information for `PTP