3 John 1

A lig Gaias, a wê gyovɨxa ge, a kɨvuu kɨyang ga vô ông wê a xêgyaa vin lec ông hɨxôn nôn ge.

Copyright information for `PTP