Acts 6

He vɨnoo xomxo vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ên nêb he i ngɨdu Yesu nue ngɨvihi xôn

Vô buc tige xomxo tɨbeac vông i vin Yesu om xomxo vông vinên vô tɨbeac. Lêc he vɨlu wê keac vya Glik ge yê he wê keac vya Yuda** ge nipaên ên nêbê, “Xam mi vông byed vô susu vô he wê nên susu maên gee tɨyi lec buc vɨhati, lêc xam o vông vô vêxôv wê xe vông ge hɨxôn lêm.” Om Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu keac xomxo vông vinên vɨhati lam kɨtucma, dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xe obêc sea yuac wê xe mi nêl Anutu xolac ge dɨ la vông byed vô susu yaên ge od tɨyiên ma. Om xam lige, xam vɨnoo xomxo vɨgê vɨlu dɨ sec yuu vac xam mahɨgun, wê xam wê he nivɨha dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun he xôn dɨ he pɨyôp nivɨha ge, ên il ob vông yuac tige vac he vɨgê mɨ he i vông, ên xe wê Yesu nue ngɨvihi ge ob vông yuac lec kɨtaaên hɨxôn xolac nêlên.”

Mêd xomxo vông vinên vɨhati tyuc lec kɨyang wê he nêl ge, om he vɨnoo Stiven yuu Pilip dɨ Plokolas dɨ Naikena dɨ Taimon dɨ Pamenas dɨ Nikolas. Stiven ge xomxo ti wê vông i vin Yesu xêkɨzêc ge dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun i xôn, dɨ Nikolas ge tɨbii Antiok ti lêc mi tɨmu vô kɨyang wê he Yuda vông ge. Om he lax xomxo tigee la vô Yesu nue ngɨvihi manôn mɨ he vyax vɨgê lec he dɨ kɨtaa lec.

Mêd Anutu xolac vô levac dɨ xomxo Jelusalem tɨbeac vông i vin Yesu dɨ xomxo wê mi si daa vô Anutu gee tɨbeac vông i vin hɨxôn.

He Yuda hôm Stiven xôn

Stiven ge, vɨzid yuu xêkɨzêc wê Anutu vông ge hɨvun i xôn, om mi vông do levac mɨ xomxo tɨbeac yê. Lêc Yuda** ya lam vô Stiven dɨ he ngaênma lec xolac. Xomxo tigee lam gê Sailini yuu Aleksandlia dɨ Silisia dɨ Esia lêc lam dô Jelusalem, dɨ he mi la vac Yuda xumac lɨlo ti wê nêl lê nêbê tɨbii pɨwelac he vêl. 10 Om he Stiven ngaênma lec xolac, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua vông pɨyôp nivɨha vô Stiven om xomxo tigee tɨyiên ma wê ob kɨtya Stiven kɨyang vêl ge. 11 Mêd he vông xomxo ya la nêl kɨyang kɨtyooên lec Stiven bêga ên nêbê, “Xe ngô wê xomxo tige mi so vya vô Moses yuu Anutu.” 12 He nêl bêge om he kɨyang la vông xomxo levac yuu xomxo wê xovô Moses xolac gee hɨxôn xomxo tɨbeac, he nɨlô vô nipaên vô Stiven, om he la hôm Stiven xôn dɨ kô i mɨ la vô he kaunsil. 13 Dɨ he vông xomxo ya la nêl kɨyang kɨtyooên lec Stiven bêga ên nêbê, “Xomxo tige mi nêl kɨyang nipaên lec Anutu xumac ngɨbua hɨxôn xolac wê Moses vông ge. 14 Xe ngô wê nêl ên nêbê Yesu Nasalet ob dii xumac ngɨbua vêl dɨ ob pɨlepac môp wê Moses vông vô il ilage vac.” 15 Mêd xomxo vɨhati wê dô vac kaunsil ben gee yê Stiven xêkɨzêc, lêc Stiven manôn tɨyi xocbê angela manôn.

Copyright information for `PTP