James 5

Xomxo wê mone yuu susu tɨbeac gee

Xam wê mone levac yuu susu tɨbeac gee, xam ngô dɨ xovô vɨyin wê obêc val vô xam ge lê, dɨ xam byag dɨ iac ên xam lê. Susu vɨhati wê xam vông ge pɨtal sea, dɨ xam nêm vɨnyumên vɨhati ge, mun yuu gwaakivac kɨtov sea. Dɨ xam nêm mone gol yuu silva ge, guva iac sea, om guva tige obêc nêl xam nêm nipaên kɨtong, dɨ myavɨnê obêc ya xam nimnɨvi tɨyi xocbê ngwax ya ge. Ên xam kɨtuc susu yuu mone tɨbeac dô, lêc buc tɨmuên wê xam ob kô myavɨwen lec ge vô kwabo lec. Xam ngô lê. Xomxo wê vông yuac vô xam lec yaên gee, xam mi kɨtyoo he ya mone nipwo tya dɨ hôm vɨwen xôn. Om he nên mone wê dô vô xam ge nêl xam nêm nipaên kɨtong, dɨ xêkɨzêc kehe Apumtau ngô xam nêm soên wê nume yuac tigee nêl ge. Tɨyi buc vɨhati wê xam dô kɨbun ga, xam kô susu nivɨhavɨha tɨbeac dɨ dô hɨxôn xêmyaa nivɨha, dɨ xam vet nɨlôm ya yaên mɨ i pup lec, lêc buc wê myavɨwen ob kɨtya xam vêl ge vô kwabo lec pyap. Xam mi vông kot vô xomxo nivɨha mɨ hi he yib, lêc he o hi xam dɨ vông myavɨwen ti lôc vô xam lêm.

Il ob le pɨlihi vac vɨyin dɨ dô bin Apumtau

Om xam lige vông vinên, xam le pɨlihi vac vɨyin dɨ dô bin buc wê Apumtau obêc lop mɨ lôm ge. Il xovô ên il nêbê xomxo wê vông yuac yaên ge nêb ob kô yaên nôn om dô bin buc wê lun ob tô lec yaên tige ên nêb i vô nôn nivɨha. Om xam le pɨlihi dɨ dô bin Apumtau êno bêge. Dɨ xam vông i vin xêkɨzêc ta mɨ dô, ên buc wê Apumtau obêc lôm ge vô kwabo lec.

Xam lige, xam o lêc kunac lime dɨ so vyam vô he lêm, êdêc kô myavɨwen nipaên lec lêm. Ên xomxo ti wê obêc yaxên il nêd kɨyang tɨmuên ge val le kwabo pyap. 10 Xam lige, xam xovô plopete môp ilage wê he nêl xolac lec Apumtau lê dɨ tɨbii le vông vɨyin levac vô he, lêc he le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin. Mêgem xam kɨlê vɨyin mɨ tɨmu vô he vɨxa xocbê he kɨlê ge. 11 Ên il mi nêl ên il nêbê xomxo wê le xêkɨzêc vac vɨyin gee, he ob dô hɨxôn xêyaa nivɨha. Xam xovô Jop kɨyang pyap wê nêl ên nêbê Jop le pɨlihi vac vɨyin vɨyang vɨyang wê tulec i ge, dɨ tɨmuên Apumtau vông môp nivɨha vô Jop tii vac, ên Apumtau ge wê xo vɨgwe pɨsiv ên il vɨhati om ob ngɨdu il xôn.

Il ob nêl bê il nêl kɨyang nôn lag puunê lêm

12 Xam lige, a ob nêl kɨyang levac ti vô xam mɨ xam ngô lê. Kɨyang bêga bê xam ti obêc nêl kɨyang ti ge od xam o lêc nêl lag puunê me kɨbun me susu ti lê hɨxôn ên i ngɨdu ông kɨyang xôn lêm. Nge, xam obêc lee yuu lec xomxo ngwe kɨyang ge od xam nêl myabo bê “ngee”, ge od pyap. Lêc ma ge od xam nêl bêga bê “ma”, ge od pyap. Xam nêl bêge êdêc myavɨwen nipaên i o lêc lôm lec xam lêm.

Kɨtaaên wê xomxo vông vinên vông ge xêkɨzêc

13 Xam lime ti obêc tulec vɨyin ge od i kɨtaa vô Anutu lê. Me xam ti xêmyaa obêc vô nivɨha ge od i vông lɨlo vô Anutu hɨxôn pɨmilên. 14 Lêc xam ti obêc vông yidac ge od i nêl gyovɨxa i lam, ên he i lam lipac wel lec i ninɨvi lec Apumtau Yesu lê dɨ kɨtaa lec i bê Anutu i vông i vô nivɨha lec. 15 Dɨ he obêc vông i vin Anutu dɨ kɨtaa ge od Apumtau Anutu obêc vông xomxo tige vô nivɨha lec tii vac, dɨ i nên nipaên obêc yêp ge od Anutu obêc kɨtya vêl. 16 Mêgem xam nêl nêm nipaên kɨtong vôma dɨ xam toto kɨtaa vô Anutu lec lime, ên Anutu i vông he i vô nivɨha lec. Ên kɨtaaên wê xomxo vông vinên vông ge xêkɨzêc tɨyi wê ob vô nôn dɨ ngɨdu xomxo xôn ge. 17 Xam xovô lec Ilaija lê. Ên Ilaija ge xomxo tɨyi xocbê il ga, lêcom kɨtaa xêkɨzêc vô Anutu ên nêbê lun i nux, mêgem lun nux tɨyi klismas yon dɨ dentuc vɨgê vɨlu dɨ sec ti. 18 Nang dêc kɨtaa nang nêbê lun i val, om lun val mêd yaên tyip mɨ vô nôn.

Il ob vô il vêl ên môp nipaên

19 Xam lige, xam lime ti obêc sea xolac nôn dɨ la vac môp nipaên, lêc li ngwe obêc dɨdii i lôm vac nivɨha ge, 20 od xam xovô bêga bê xomxo ti obêc vô li ngwe vêl ên môp nipaên ge, od tɨyi xocbê vô li tige vêl ên wê ob yib mɨ la vac nipaên ge, dɨ Anutu ob kɨtya i nên nipaên toto ge vêl.

Copyright information for `PTP