John 17

Yesu kɨtaa vô Anutu nêb i ngɨdu nue ngɨvihi xôn

Yesu nêl kɨyang tige pyap dɨ manôn la kɨsii dɨ i nêl ên nêbê, “Mag, buc tyo val pyap, om ông vông a lêg i vô levac, êdêc a vông ông lêm i vô levac. Ên ông vông xomxo vɨhati la vac a kwa ngɨbi ên ông nêb a vông he wê ông vɨnoo nêb he i tu axe ge vɨhati i dô mavɨha luta lêc luta. Dɨ mavɨha luta dôên kehe bêga nêbê xomxo ob xovô ông bê ông Anutu nôn tibed vɨxôhɨlôg, dɨ ob xovô Yesu Kɨlisi wê ông vông i lam ge. A hɨlung xêseac wê ông vông ge gê kɨbun ga, dɨ yuac vɨhati wê ông nêb a vông ge, a vông i la tɨyi. Mag, ilage wê kɨbun gên ma ge od a dô hɨxôn ông vac xêseac, om gwêbaga a nêb ông vông xêseac tige vô a i tii vac nang.

“A nêl ông lêm kɨtong vô xomxo wê ông vɨnoo nêb he tu axe gê kɨbun ga. He ge ông nume, dɨ ông vông he vô a. He viac ông kɨyang nivɨha, dɨ gwêbaga he xovô ên he nêbê kɨyang vɨhati wê ông vông vô a ge, lam vô ông. Ên kɨyang wê ông nêl vô a ge, a nêl kɨtong vô he mɨ he vông i vin. Dɨ he xovô vɨxôhɨlôg nôn ên he nêbê a dô hɨxôn ông lêc lam, dɨ he vông i vin ên he nêbê ông vông a lam.

“Om a kɨtaa lec he. A o kɨtaa lec xomxo kɨbun ga vɨhati lêm. Nge, a kɨtaa ên xomxo wê ông vɨnoo nêb he i tu axe ge, ên he tu ông nume pyap. 10 Xomxo vɨhati wê tu a nuge ge tu ông nume, dɨ ông nume vɨhati tu a nuge. Dɨ môp wê he vông ge vông a lêg vô levac. 11 A ob dô kɨbun ga i tii vac lêm. Nge, a ob loc vô ông. Dom he ge he ob dô kɨbun ga. Mag, ông ngɨbua, om ông viac he ên he i dô vac ông lêm ti wê ông vông vô a ge nɨlô, dɨ he i dô tibed tɨyi xocbê u tibed ge. 12 Buc wê a dô hɨxôn he ge a viac he dɨ he dô vac ông lêm ti wê ông vông vô a ge. A viac he nivɨha om he ti ob la xôa ma lêm. Lêc xomxo tibed ob kô myavɨwen mɨ la xôa ma, ên kɨyang wê yêp vac xolac ge i vô nôn lec. 13 Gwêbaga a ob lôc vô ông, dɨ a nêl kɨyang tige gê kɨbun ga, ên a nêb xêyaa nivɨha wê a vông ge i yêp vac he nɨlô.

14 “A nêl ông kɨyang vô he mɨ he vông i vin om tɨbii kɨbun ga yê he nipaên, ên xomxo vông vinên kehe o kɨbun ga lêm, tɨyi xocbê a kehe o kɨbun ga lêm. 15 A o kɨtaa ông bê ông kô he vêl ên kɨbun ga lêm. Nge, a kɨtaa ông ên a nêb ông viac he ên xomxo nipaên Seten. 16 He kehe o kɨbun ga lêm, tɨyi xocbê a kehe o kɨbun ga lêm. 17 Ông vông he i tu ngɨbua ya kɨyang nôn. Ên kɨyang wê ông vông ge, kɨyang nôn. 18 Ông vông a lam dô vac xomxo kɨbun ga mahɨgun, om a vông he kô a kɨyang mɨ la vac xomxo mahɨgun êno bêge. 19 A vông a dɨluhu vô ông ên he, ên a nêb he i tu nume ngɨbua nôn.

20 “Lêc a o kɨtaa ên xomxo tigee vaci lêm. Nge, a kɨtaa ên tɨbii wê ob ngô he kɨyang dɨ vông i vin a hɨxôn ge. 21 Mag, a nêb xomxo tigee vɨhati, he i dô tibed. Ên ông dô vac a nɨlôg dɨ a dô vac ông nɨlôm, om a nêb he i dô vac u nɨlôd, ên xomxo kɨbun ga he i yê dɨ xovô bê ông vông a lam. 22 Xêseac wê ông vông ge, a vông vô he ên a nêb he vɨhati i dô tibed, tɨyi xocbê u dô tibed ge. 23 A dô vac he nɨlô dɨ ông dô vac a nɨlôg, om a nêb he i dô nôn tibed, ên xomxo kɨbun ga he i yê dɨ xovô bê ông vông a lam, dɨ he i xovô bê ông xêmyaa vin lec he tɨyi xocbê ông xêmyaa vin lec a ge.

24 “Mag, ông vɨnoo xomxo tigee nêb he i tu axe om a nêb he i dô hɨxôn a vac vɨgwe wê a ob dô vac ge, ên he i yê xêseac wê a vông ge. Vô buc wê kɨbun gên ma ge, ông xêmyaa vin lec a om ông vông xêseac tige vô a. 25 Mag, ông xomxo bôbac. Xomxo kɨbun ga lungên ông, lêc a xovô ông, dɨ xomxo tigee xovô nêbê ông vông a lam. 26 A nêl ông lêm kɨtong vô he dɨ a ob nêl i tii vac vô he, ên môp wê ông xêmyaa vin lec a ge i yêp vac he nɨlô dɨ a dô vac he nɨlô hɨxôn.”

Copyright information for `PTP