Luke 21

Vêxôv wê vông daa vô Anutu ge

(Mak 12:41-44)

Yesu dô dɨ yê wê tɨbii wê mone levac gee lam tung mone vac kɨlong wê tɨbii mi tung mone daa vac ge. Mêd yê wê vêxôv

wê mone ma ge ti val tung mone hi yuu tya vac kɨlong tyo.
Mêgem Yesu nêl ên nêbê, “A ob nêl hɨxôn nôn vô xam bê mone yuutyabed wê vêxôv tiganê tung vac kɨlong ge ngɨnoo daa wê xomxo baba tung ge vêl. Ên he mone tɨbeac dô lê, lêc he vông nipwo tya dɨ he xe levac dô, dom vêx tiganê ge i nên mone ma dɨ hi yuu tya, lêc vông vɨhati tu daa, dɨ ti o dô wê ob kɨsuu xen yaên lec ge lêm.”

Yesu nêl lec vɨyin wê ob val tɨmuên ge

(Matyu 24:1-14 Mak 13:1-13)

Xomxo ya nêl kɨyang lec Anutu xumac ngɨbua ên nêbê, “Xumac tiga, tɨbii lox ya ngɨdax nivɨhavɨha dɨ vunac vô ya susu nivɨhavɨha.” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Susu wê xam wê ga, obêc buc tɨmuên ge od ngɨdax tigae ob dii sea, dɨ ngwe ob dô lec ngwe kɨsii lêm.”

Mêd he kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Xolac kehe, kɨyang tige obêc vô nôn lec yelacna? Dɨ do vatya obêc val tax ên xe xê dɨ xovô bê susu tige ob vô nôn lecê?” Mêgem Yesu nêl ên nêbê, “Xam viac xam nivɨha êdêc tɨbii i o lêc kɨtyoo xam lêm. Ên xomxo tɨbeac obêc val kɨtyoo xam dɨ nêl a lêg dɨ nêl bê he Kɨlisi, dɨ nêl bê buc vô kwabo lec. Lêc xam o lêc vông i vin he vya dɨ tɨmu vô he lêm. Dɨ xam obêc ngô kɨyang wê nêbê vevac tyip vac vɨgwe ya mɨ xomxo hima ge, od le i lêc yetac dɨ xona lêm. Ên vevac tige obêc val tax, lêc buc myahɨpu gên yêp dia.”

10 Nang dêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Vô buc tige tɨbii vɨyang ngwe ob vông vevac vô vɨyang ngwe, dɨ tɨbii vɨyang vɨyang ob dô kɨdu kɨdu dɨ vông vevac vôma. 11 Vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge ngɨyêg ob yoc levac dɨ vip levac ob den xomxo dɨ yidac levac ob vông he. Dɨ do levac ya ob lam gê lag kɨsiinê dɨ vông xomxo xona mabu.

12 “Vô buc wê susu tigee valên gên ma ge, od tɨbii obêc hôm xam xôn dɨ vông vɨyin levac vô xam, dɨ vông kɨyang vô xam vac xumac lɨlo wê Yuda vông ge dɨ tung xam la vac kalabuhu. He ob nêb vông a lêg i vô nipaên, mêgem he obêc kô xam mɨ la dɨ vông xam le vô king yuu gavman levac manôn dɨ vông kɨyang vô xam. 13 Lêc buc tige wê xam ob nêl a xolac kɨtong vô he, 14 om le i lêc xo kɨyang wê xam ob nêl lax vô he ge lêm. 15 Ên a obêc vông xam pɨyôp yêp seac dɨ xam nêl kɨyang nivɨha, om he wê nêb ob vông vevac vô xam ge, he o tɨyi wê he ob pwoo kɨyang wê a nêl vô xam ge vac lêm.

16 “Mêd xacxam va tame mame lime ngɨdême hɨxôn xam nimpɨpu, heche va obêc vông xam vac tɨbii vevac vɨgê dɨ he obêc hi xam ya wib. 17 Dɨ xomxo vɨhati xêyaa obêc vô nipaên nôn vô xam ên wê xam vông i vin a lêg ge. 18 Lêc xam obêc dô nimvɨha dɨ bamzub lihi ti tya obêc pul vêl lêm. 19 Om xam le xêkɨzêc êdêc dô mamvɨha tɨmuên.

Yesu nêl kɨyang lec wê Jelusalem obêc vô nipaên ge

(Matyu 24:15-21 Mak 13:14-19)

20 “Buc wê tɨbii vevac obêc lam buu vɨgwe Jelusalem xôn ge od xam xovô bê buc wê vɨgwe ob vô nipaên ge vô kwabo lec. 21 Om buc tige, xomxo wê dô vac vɨgwe Judia ge, he i pec mɨ loc lec vɨgwe kɨtôn, dɨ he wê dô vac vɨgwe Jelusalem ge, he i pec mɨ loc vêl, dɨ he wê dô Jelusalem nɨnya ge, he i o lêc dɨlôc vac vɨgwe Jelusalem lêm. 22 Ên buc tige wê Anutu ob vông myavɨwen nipaên vô xomxo Yuda** i tɨyi kɨyang wê plopete kɨvuu ilage, om kɨyang gee vɨhati obêc vô nôn lec. 23 Om vêx wê nu dô vac xêyaa hɨxôn vêx wê dɨvông lul vô nue vô buc tige, he ob dô vac vɨyin levac. Ên xomxo kɨbun ga ob dô vac vɨyin levac dɨ xêyaa myavɨnê wê Anutu vông ge ob tulec he Yuda vɨhati. 24 Mêd tɨbii ob hi he ya yib ya yipac dɨ ku he ya xôn dɨ kô he mɨ la vac tɨbii ba ben dɨ he la dô dɨ vông yuac kalabuhu. Dɨ tɨbii wê o Yuda lêm ge ob vông vɨgwe Jelusalem vô nipaên dɨ heche va ob tu kehe dɨ viac i tɨyi buc wê Anutu nêl ge.

Buc wê Xomxo Nu ob vena ge

(Matyu 24:29-31 Mak 13:24-27)

25 “Mêd do toto ob val vac hɨyôv yuu dentuc dɨ pɨtua gê lag kɨsiinê, dɨ xomxo kɨbun ga vɨhati nɨlô ob vô vɨyin levac dɨ he ob xona ên mia gwec wê vuac dɨ vô dɨdun levac ge. 26 Dɨ pɨtua yuu susu wê lag ge ob yetac dɨ sea vɨgwe wê le lec ge dɨ la, om xomxo ob yê dɨ xovô susu nipaên wê ob val kɨbun ge om he ob xona mabu dɨ vɨxog mɨ la kɨbun. 27 Mêd buc wê susu tigee obêc val ge, od xam nɨlôm i vô vɨyin maên dɨ xam wê mam i loc kɨsii, ên buc wê Anutu ob vô xam vêl ên vɨyin yuu nipaên ge vô kwabo lec. Mêd ge wê a, Xomxo Nu**, a ob lam vac vɨyobtoc hɨxôn xêkɨzêc yuu xêseac dɨ lam kɨbun, dɨ xomxo vɨhati ob yê wê a val ge.”

Kɨyang pɨlepacên lec xax wê mi pwoc ge

(Matyu 24:32-35 Mak 13:28-31)

29 Mêd Yesu nêl kɨyang pɨlepacên ti vô he ên nêbê, “Xam xovô xax wê ob pwoc lihi ge. 30 Ên xax lihi obêc pwoc lec ge od xam xovô ên xam nêbê ge buc wê hɨyôv ob linac nivɨha ge. 31 Mêgem xam xovô bêga bê môp wê xam ob xovô Anutu buc ge, tɨyi bêge êno. Om xam obêc wê do tigee wê val ge od xam xovô bê buc wê Anutu ob tu king dɨ vông xomxo vɨhati la vac i kwa ngɨbi** ge vô kwabo lec.

32 “A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo wê dô gwêbaga ge obêc dô dɨ kɨyang tigee vɨhati obêc vô nôn lec lê. 33 Lag yuu kɨbun xôa obêc ma, lêc kɨyang wê a vông ge, bo ti obêc la xôa ma lêm.

Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêb he i viac he

34 “Xam viac xam nivɨha, dɨ le i lêc num mɨ vô mavmav lêm, dɨ xam o lêc xo kɨyang tɨbeac lec susu wê nimnɨvi xe ge dɨ nɨlôm i vô vɨyin lec lêm, ên xam obêc viac xam nivɨha lêm ge od Xomxo Nu obêc lop mɨ lôm lutibed ge od xam ob lungên, tɨyi xocbê pulac wê lɨlii lungên om mɨla mô, lêc vac ge. 35 Ên buc tige obêc val vô xomxo wê dô lec kɨbun ga vɨhati yang. 36 Om xam viac xam i tɨyi buc vɨhati, dɨ xam kɨtaa vô Anutu bê i vông xêkɨzêc vô xam i tɨyi wê xam ob le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin wê ob tulec xam ge êdêc le nivɨha vô Xomxo Nu manôn wê obêc vena ge.”

37 Mêd Yesu la mi nêl xolac vac Anutu xumac ngɨbua tɨyi vɨdiiên vɨhati, dɨ bucên ge mi sea Jelusalem dɨ la mi yêp lec kɨtôn Oliv**. 38 Mêdêc pɨtoc yang ge xomxo tɨbeac mi kɨdi mɨ la vac Anutu xumac ngɨbua ên nêb ob la ngô Yesu kɨyang wê nêl ge.

Copyright information for `PTP