Luke 22

Judas nêb ob vông Yesu vac xomxo levac vɨgê

(Matyu 26:1-5,14-16 Mak 14:1-2,10-11 Jon 11:45-53)

Buc wê tɨbii Yuda ob myêl levac dɨ ya blet xêkɨzêc wê yis maên ge ên xovô buc Pasova** ge vô kwabo lec. Mêd xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn xomxo wê xovô Moses xolac gee he nêb he ob hi Yesu i yib, lêc he xona ên xomxo tɨbeac, om he myag môp wê he ob hôm i xôn ge.

Judas Iskaliot ge Yesu nue ngɨvihi ti lê, lêc Seten** la vac i nɨlô. Om Judas loc mɨ la vô xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn xêhɨpu levac wê mi viac Anutu xumac ngɨbua gee, dɨ he keac lec môp wê Judas ob vông Yesu vac he vɨgê ge. Om xomxo levac tigee nɨlô vô nivɨha dɨ he nêb wê Judas ob vông Yesu vac he vɨgê ge od he ob vông mone vô i. Mêgem Judas tyuc lec, mêd myag môp wê ob hôm Yesu xôn ge, lêc xovô wê xomxo tɨbeac mi dô hɨxôn Yesu ge om dô bin buc wê Yesu vaci obêc dô tamaên dɨ xomxo ma ge lê.

Pita yuu Jon viac vɨzid wê he ob ya ge

(Matyu 26:17-25 Mak 14:12-21 Jon 13:21-30)

Buc wê tɨbii Yuda ob ya blet xêkɨzêc dɨ hi bwoc sipsip mɨ ya ên xovô buc Pasova ge, om Yesu nêl vô Pita yuu Jon ên nêbê, “Ga buc Pasova om muu loc myêl vɨzid ên il ob xa.” Om yuu kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông nêb xii la myêl vac xumac tina?”

10 Mêgem Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu ngô lê. Muu loc vac vɨgwe Jelusalem dɨ muu obêc wê wê xomxo ti dɨkɨlê mia mɨ la ge, od muu tɨmu vô xomxo tige vɨxa dɨ loc vac xumac wê xomxo tyo ob la vac ge, 11 dɨ nêl vô xomxo ti wê i xumac ge bê, ‘Xolac kehe nêb xii lam kɨnêg vô ông bê xumac nɨlô tina wê i hɨxôn nue ngɨvihi ob ya vɨzid vac ge?’ 12 Muu obêc kɨnêg bêge vô i ge od obêc hɨlung xumac nɨlô levac ti wê yêp kɨsii ge vô muu. Susu wê il ob dô lec ge le vac xumac tige pyap, om muu loc myêl vɨzid wê il ob xa ge vac.” 13 Mêgem Pita yuu Jon loc mɨ la, dɨ mɨla yê i tɨyi wê Yesu nêl ge, mêgem yuu la myêl yaên wê he ob ya ge.

Yesu vông pasa** vô nue ngɨvihi

(Matyu 26:26-30 Mak 14:22-26 1 Kolin 11:23-25)

14 Buc wê he ob ya vɨzid ge om Yesu hɨxôn nue ngɨvihi, he xôn dô dɨ ya. 15 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “A xovô ên a nêbê a obêc kô myavɨnê levac om a nɨlôg kɨdu a ên a nêb a ob xa vɨzid tiga hɨxôn xam tax lê dêc kô myavɨnê tɨmuên. 16 A nêl vô xam bêga bê a ob xa vɨzid tiga i tii vac lêm dɨ i loc tyip vô buc wê vɨzid tiga obêc vô nôn lec vac Anutu ben**.”

17 Mêd Yesu hôm kap ti dɨ kɨtaa vô Anutu dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam hôm dɨ tɨtang vôma. 18 A ob nêl vô xam bê a obêc num wain bêga i tii vac lêm dɨ i mɨloc vô buc wê a ob num mia vac Anutu ben ge.” 19 Nang dêc Yesu hôm blet ti dɨ kɨtaa lec mêd hɨbu dɨ vông vô he titi dɨ nêl ên nêbê, “Ga a nignɨvi wê a vông ên a nêb i ngɨdu xam xôn ge. Xam tɨmu vô môp bêga dɨ xovô a.” 20 He ya pyap mêd Yesu vông bêge vô kap wain êno, dɨ nêl ên nêbê, “Mia wain ga a hi wê a ob kɨpyax sea ên xam ge. Mêgem kɨyang paha wê Anutu hɨlu ge, a obêc vông i vô nôn lec ya a hi.

21 “Xam wê lê. Xomxo ti wê ob vông a vac tɨbii vevac vɨgê ge xeedô dɨ ya hɨxôn a lec tevol tiga. 22 A, Xomxo Nu**, a ob xib i tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl pyap ge lê, lêc xomxo ti wê ob vông a la vac he vɨgê ge obêc kô myavɨwen levac lec tɨmuên.” 23 Yesu nêl bêge pyap, mêd nue ngɨvihi nêl vôma ên nêbê, “Om il tina wê il obêc vông môp tibêge?”

Yesu nue ngɨvihi ngaênma ên nêb he tina obêc tu levac i luu he baba vêl

24 Mêd Yesu nue ngɨvihi ngaênma ên nêb mêd he tina obêc tu levac i luu he baba vêl. 25 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “King kɨbun ga môp wê nêb tɨbii vɨyang vɨyang ge i loc vac he kwa ngɨbi, dɨ tɨbii wê tu levac ge nêb xomxo wê pɨleva ge i pɨmil he ên yuac wê he vông ge. 26 Lêc xam o lêc tɨmu vô môp bêge lêm. Nge, xam wê xam kô lêm levac ge, xam dô i tɨyi xomxo wê lê maên ge, dɨ xam wê xam tu levac ge, xam dô i tɨyi xocbê xomxo wê mi vông yuac vô xam ge. 27 A ob kɨnêg xam bê xomxo ngwe na wê levac ge? Ge xomxo ngwe wê dô dɨ ya ge, me i nu yuac ngwe wê myêl i xen yaên dɨ kô mɨ lam ge? Ge xam xovô ên xam nêbê ge xomxo ngwe wê dô mɨ ya ge. Lêc a ga, a lam dô hɨxôn xam tɨyi xocbê xam num yuac ti.

28 “Vɨyin tɨbeac tulec a, lêc xam o sea a lêm. Nge, xam kɨlê vɨyin hɨxôn a. 29 Mag Anutu nêb a tu king dɨ kô lêg levac, om a ob vông xam tu king dɨ kô lêm levac hɨxôn a êno bêge, 30 om buc wê a ob tu king ge** od xam ob dô hɨxôn a dɨ il xôn ob xa dɨ num, dɨ xam obêc dô lec sia king dɨ yaxên lime Islel** wê xam hɨpu vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge nên kɨyang.”

Yesu nêl ên nêb Pita obêc yax i vun

(Matyu 26:31-35 Mak 14:27-31 Jon 13:36-38)

31 Yesu nêl vô Saimon Pita ên nêbê, “Saimon, ngô lê. Seten nêl ên nêbê ob yaxên xam, om Anutu tyuc lec ên nêb i yaxên. 32 Lêc a kɨtaa vô Anutu lec ông ên a nêbê ông o lêc sea vông vinên lêm. Dɨ buc wê ông ob pɨlepac ông mɨ lax vô Anutu ge od ông ngɨdu lime nên vông vinên xôn.”

33 Lêc Pita nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, a obêc loc hɨxôn ông. Wê tɨbii ob vông ông la vac kalabuhu me hi ông wib ge, od a ob kô myavɨnê hɨxôn ông.” 34 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Pita, a ob nêl vô ông bê vô bucên tya ga kokɨlêx vôên vya obêc gên ma dɨ ông ob yax a vun lu yon bê ông lungên a.”

Kɨyang lec susu wê ob ngɨdu xomxo xôn ge

35 Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Buc ilage wê a vông xam la vac yuac ge od a nêb xam kôên vɨxec yuu mone dɨ su i ma. Om a ob kɨnêg vô xam bê susu ya mi ma ên xam vô buc ya, me?” Lêc he nêl ên nêbê, “Maê, susu ti o ma ên xe buc ti lêm.” 36 Mêd Yesu nêl ên nêbê, “Dom gwêbaga, xomxo ob viac xam lêm, om xam vɨxec mone obêc dô ge, od xam kô hɨxôn mɨ loc. Dɨ vɨxec êno bêge. Dɨ xam ti yipac obêc ma ge od xam vông nêm kolsiot ên tɨbii i kɨsuu dɨ xam kô mone mɨ loc kɨsuu yipac lec. 37 A nêl bêga vô xam, ên vɨyin obêc val i tɨyi kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê, ‘Xomxo nêl nêb i ge tɨbii nipaên.’ Om a ob nêl vô xam bê kɨyang tiga obêc vô nôn lec vô a, ên kɨyang vɨhati wê he kɨvuu lec a ilage obêc vô nôn lec.” 38 Om he nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, wê. Yipac yuu yêp ga.” Mêd Yesu nêl ên nêbê, “Ge pyap.”

Yesu la kɨtaa gê Getsemani

(Matyu 26:36-46 Mak 14:32-42)

39 Pyap dêc Yesu sea Jelusalem dɨ la lec kɨtôn Oliv** tɨyi xocbê mi vông ge, mêd nue ngɨvihi tɨmu vô i vɨxa mɨ he la. 40 Mêd he mɨla vɨgwe tige om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam dô dɨ kɨtaa êdêc vɨyin wê ob yaxên xam ge i o lêc vông xam tô lêm.” 41 Mêd Yesu sea he dɨ la teva tya tɨyi xocbê xomxo ti ob nêx ngɨdax la tô ge, dêc la yev vɨxa kɨtu vac dɨ kɨtaa bêga ên nêbê, 42 “O Mag, ông obêc tyuc lec ge od ông vô vɨyin tiga vêl ên a. Lêc ông o lêc vông i tɨyi wê a nêb ông vông ge lêm. Nge, ông vông i tɨyi wê ôcông va xovô ge.”

43 [Mêd angela ti lam gê kɨsiinê dɨ lam ngɨdu i xôn. 44 Yesu nɨlô vô vɨyin levac dɨ i kɨtaa xêkɨzêc dɨ nivɨnê tyip tɨyi xocbê hi ge dɨ yuc la kɨbun.]

45 Yesu kɨtaa pyap dɨ kɨdi mɨ lax vô nue ngɨvihi, lêc yê wê he nɨlô vô vɨyin levac om he yêp. 46 Mêgem Yesu nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc xam dɨwêpê? Xam kɨdi lec dɨ kɨtaa êdêc vɨyin wê ob yaxên xam ge i o lêc vông xam tô lêm.”

Judas vông Yesu la vac Yuda** levac vɨgê

(Matyu 26:47-56 Mak 14:43-50 Jon 18:3-11)

47 Yesu gên dɨnêl kɨyang tige dɨ xomxo tɨbeac val mɨ lam. Judas wê Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge ti kô tɨbii mɨ he lam, dêc Judas val le hɨxôn Yesu ên nêb ob nga lia, 48 lêc Yesu nêl vô i

ên nêbê, “Judas, bêna lêc ông nga Xomxo Nu** lia ên ông nêb tɨbii i lam hôm i xôn?”

49 Yesu nue ngɨvihi yê wê tɨbii tigee nêb ob hôm i xôn ge om he kɨnêg vô i ên nêbê, “Apumtau, ông nêb xe hi he ya yipac, me?” 50 Lêc lutibed nu ngɨvihi ti hôm yipac dɨ sap xomxo levac wê mi si daa ge nu yuac ti nɨnya lihi vɨlu hɨyôv vêl. 51 Lêc Yesu nêl ên nêbê, “Môp bêge i ma.” Mêd vyax vɨgê lec xomxo tige nɨnya dɨ i vô nivɨha lec.

52 Mêd xomxo wê lam ên nêb ob lam hôm Yesu xôn ge, ge he xomxo levac wê mi si daa gee dɨ xêhɨpu levac wê mi viac Anutu xumac ngɨbua gee, hɨxôn he Yuda levac levac ya, om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam xo ên xam nêbê a tɨbii yôdac ti om xam lam hɨxôn yipac yuu vɨgo? 53 Ilage a mi dô hɨxôn xam vac Anutu xumac ngɨbua tɨyi buc vɨhati, lêc xam o hôm a xôn lêm. Lêc gwêbaga buc wê xam vông, om xêkɨzêc wê mapɨtoc vông ge vô levac.”

Pita yax Yesu vun nêbê i lungên

(Matyu 26:57-58,69-75 Mak 14:53-54,66-72 Jon 18:12-18,25-27)

54 He hôm Yesu xôn dɨ kô i mɨ la vô xomxo ti wê tu xomxo daa siên nên levac ge om he mɨla vac xomxo levac tyo ben, dɨ Pita tɨmu vô he vɨxa lêc le lam teva teva. 55 Mêd xomxo wê dô vac xomxo levac tige ben ge vev ngwax lec wetôv dɨ nyuu mɨ dô, dɨ Pita la dô hɨxôn he. 56 Mêdêc vêx yuac ti yê Pita wê xeedô dɨ ngwax linac lec ge om yê i kɨzêc dêc nêl ên nêbê, “Xomxo tya ga wê mi dô hɨxôn Yesu ge.” 57 Lêc Pita nêl ên nêbê, “A lungên xomxo tige.” 58 He dô nipwo tya, nang dêc xomxo ngwe yê Pita nang dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông wê ông mi dô hɨxôn Yesu he nue.” Lêc Pita nêl ên nêbê, “Maê, o a lêmê.”

59 Hɨyôv manôn ti la vêl, nang dêc xomxo ti nêl xêkɨzêc nang ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, xomxo tiga wê mi dô hɨxôn Yesu, ên yuu xôn tɨbii Galili yuu.” 60 Lêc Pita nêl ên nêbê, “A lungên kɨyang wê ông nêl ge.” Pita gên o nêl kɨyang tɨyôô lêm, dɨ kokɨlêx hi vya lutibed. 61 Mêd Apumtau Yesu pɨlepac i dɨ yê Pita, om Pita xovô kɨyang wê Yesu nêl vô i ên nêbê, “Vô bucên tiga kokɨlêx vôên vya obêc gên ma dɨ ông obêc yax a vun lu yon dɨ nêl bê ông lungên a.” 62 Pita xovô wê i vông i so ge om sea vɨgwe tige dɨ la byag levac.

Yesu la le vô tɨbii Yuda levac levac manôn

(Matyu 26:59-68 Mak 14:55-65 Jon 18:19-24)

63 Mêd xomxo wê hôm Yesu xôn ge keac nipaên lec dɨ hi, 64 dɨ ku i manôn vac nivɨmihi dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông nêl bê letya hi ôngê.” 65 Mêd he nêl kɨyang nipaên tibêge tɨbeac lec i.

66 Vɨgwe vɨdii mêd he Yuda levac levac nêb ob kɨtucma, om xomxo levac wê mi si daa gee dɨ xomxo wê xovô Moses xolac gee hɨxôn he levac levac ge mangwe, he kɨtucma mɨ dô, mêd tɨbii kô Yesu mɨ la lax vô he manôn. Mêd he kɨnêg vô Yesu ên nêbê, 67 “Nêl vô xe bê ông ge Kɨlisi** ti wê Anutu nêb ob vông i lam ge, me?” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “A obêc nêl kɨtong vô xam ge od xam ob vông i vin a vyag lêm, 68 dɨ a obêc kɨnêg kɨyang vô xam ge od xam ob luu a vyag lêm. Nge, xam ob dô kɨyang maên. 69 Vɨwen wê tɨmuên ge, a, Xomxo Nu**, a ob dô vô Anutu wê xêkɨzêc kehe ge vɨgê hɨyôv.”

70 Mêd he vɨhati kɨnêg ên nêbê, “Ông ge Anutu nu mê?” Mêd Yesu nêl ên nêbê, “Xam nêl i tɨyi, ên a ga Anutu nu.” 71 Mêd he nêl vôma ên nêbê, “Pyap om il ob kɨnêg kɨyang ya hɨxôn lêm. Ên ici va nêl i kɨtong vac mya mɨ il ngô pyap.”

Copyright information for `PTP