Matthew 3

Jon Lipacên nêl kɨyang

(Mak 1:2-8 Luk 3:1-18 Jon 1:19-28)

Vô buc tigee Jon Lipacên kɨdi mɨ la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva vac vɨgwe levac Judia, dɨ nêl kɨyang vô xomxo bêga ên nêbê, “Xam pɨlepac xam, ên Anutu buc** vô kwabo lec.” Jon ge wê plopete Aisaia nêl i kɨtong ilage bêga ên nêbê,

  • “Xomxo ti tyuc vya levac vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ên nêbê, ‘Xam viac Apumtau môp wê obêc lam vac ge dɨ vông i môp i yêp bôbac.’”
Jon mi vɨnyum ngakwi wê he vông ya bwoc kamel nivɨluhu ge dɨ vêx let wê bwoc levac ninɨvi ge hɨxôn, dɨ yaên wê mi ya ge hɨveac hɨxôn vɨnoluc. Dɨ xomxo Jelusalem dɨ xomxo vac vɨgwe levac Judia hɨxôn he vac vɨgwe toto wê yêp kwabo vô mia Jodan ge, he lam vô Jon vac mia Jodan, dɨ nêl he nên nipaên kɨtong, dɨ Jon lipac he ya mia Jodan.

He Palisi** hɨxôn Sadyusi** tɨbeac lam ên nêb Jon i lipac he, lêc Jon yê dɨ nêl vô he ên nêbê, “Myel nipaên nue xam! Letya nêl vô xam ên nêbê xam ob pec ên Anutu xêyaa myavɨnê wê ob val vô xam tɨmuên ge? Xam pɨlepac nɨlôm i vô paha lec lê, lêc vông môp nivɨha wê ob nêl kɨtong bêga bê xam pɨlepac xam pyap. Dɨ le i lêc yong xacxam va dɨ xo bê Eblaham bue xam lêm. Ên a ob nêl vô xam bê Anutu tɨyi wê ob nêl dɨ ngɨdax tigae ob tu Eblaham bue ge. 10 Xam tɨyi xocbê xax wê xomxo ob vuv vêl ge. Ên xax wê o vuac nôn nivɨha lêm ge, xomxo ob vuv vɨhati vêl dɨ nêx i la vac ngwax.

11 “A lipac xam ya mia ên wê xam pɨlepac xam pyap ge, lêc xomxo ngwe wê ob val tɨmuên ge, xêkɨzêc wê i vông ge luu xêkɨzêc wê a vông ge vêl, dɨ a o nivɨha tɨyi wê a ob kɨlê i su ge lêm. Xomxo tyo ob lipac xam ya Myakɨlôhô Ngɨbua hɨxôn ngwax. 12 Xomxo tyo vɨgê obêc hôm nôn nivɨha dɨ tung i la vac xumac wê nôn nivɨha ob dô vac ge, dɨ ninɨvi pɨleva ge wê ob nêx i la vac ngwax wê yibên obêc ma ge, ên ngwax i ya vêl.”

Jon lipac Yesu

(Mak 1:9-11 Luk 3:21-22)

13 Yesu sea vɨgwe Galili dɨ lam la Jodan vô Jon ên nêb i lipac i. 14 Lêc Jon kol i dɨ nêl vô Yesu ên nêbê, “Ông obêc lipac a ge od nivɨha, lêc bêna lêc ông lam vô a ên ông nêb a lipac ôngê?” 15 Lêc Yesu nêl lax vô i ên nêbê, “Ông vông i tɨyi wê a nêl ge dɨ lipac a, ên u obêc vông môp vɨhati wê Anutu vông vô u ge i vô nôn lec.” Om Jon ngô dɨ lipac i.

16 Yesu lipac mia pyap dêc lutibed sea mia dɨ lax kehe, mêdêc lag puunê tax dɨ Yesu yê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua tɨyi xocbê tucluu manôn ge dɨ i lam dô lec i. 17 Mêdêc vya ti lam gê lag puunê bêga nêbê, “A nug tige wê a xêgyaa vin lec i dɨ a xê i nivɨha.”

Copyright information for `PTP