Matthew 4

Seten yaxên Yesu

(Mak 1:12-13 Luk 4:1-13)

Mêdêc Myakɨlôhô Ngɨbua dɨdii Yesu mɨ la vac vɨgwe myadongên wê xomxo dô vacên ma ge ên nêb Seten** i yaxên i. Mêd Yesu o ya yaên ti lêm tɨyi vɨdiiên kehe yuu dɨ bucên kehe yuu, om vip den i. Om Seten wê mi yaxên xomxo ge val dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông obêc Anutu nu ge od ông nêl dɨ ngɨdax tigae i tu yaên ên ông wa.” Lêc Yesu nêl lax vô i ên nêbê, “Xolac nêl bêga ên nêbê, ‘Susu yaên vaci o tɨyi wê ob vông xomxo dô mavɨha ya ge lêm. Nge, xomxo ob dô mavɨha ya kɨyang vɨhati wê lam vac Anutu mya ge.’” Yesu nêl bêge. Nang dêc Seten kô i mɨ yuu la vɨgwe ngɨbua Jelusalem dɨ lax i la lec Anutu xumac ngɨbua kɨtôn kɨsii, dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông obêc Anutu nu ge od ông sox mɨ loc kɨbun, ên kɨyang ti yêp vac xolac bêga ên nêbê,

  • ‘Anutu obêc vông angela wê i vông ge lam viac ông, dɨ hôm ông kɨsii ya vɨgê ên nêb ông vɨnuxên vɨxam lec ngɨdax i ma.’”
Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Xolac nêl kɨyang ngwe hɨxôn bêga nêbê, ‘Le i lêc yaxên Apumtau wê ông Anutu ge lêm.’”

Nang dêc Seten kô Yesu mɨ yuu la lec kɨtôn dia ti kɨsii, dɨ Seten hɨlung vɨgwe wê yêp kɨbun ga ge vɨhati hɨxôn susu nivɨha vɨhati vô Yesu, dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông obêc yev vɨxam kɨtu vô a dɨ pɨmil a ge od a obêc vông vɨgwe hɨxôn susu tigae vɨhati vô ông dɨ ông ob tu kehe.” 10 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Seten, pec mɨ loc vêl! Ên xolac nêl bêga ên nêbê, ‘Ông yev vɨxam kɨtu vô Apumtau wê ông Anutu ge vaci dɨ vông yuac wê ici va vông ge.’”

11 Yesu nêl bêge, mêdec Seten sea i mɨ la, dɨ angela ya val ngɨdu Yesu xôn.

Buc taxlee wê Yesu nêl xolac vac vɨgwe levac Galili

(Mak 1:14-15 Luk 4:14-15)

12 Yesu ngô wê tɨbii tung Jon la dô vac xumac kalabuhu ge, om la vɨgwe levac Galili mɨ la dô vɨgwe Nasalet. 13 Mêdec sea vɨgwe Nasalet dɨ la vɨgwe Kapaneam wê yêp vô mia luaên nɨnya vac vɨgwe levac wê Sebyulan yuu Naptalai vông ilage. 14 Om kɨyang wê plopete Aisaia nêl ilage vô nôn lec. Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê,

15 
  • “Vɨgwe Sebyulan hɨxôn vɨgwe Naptalai, yuu yêp vô mia luaên nɨnya, dɨ mia Jodan yêp vɨlu ganê. Tɨbii madɨluhu wê o xomxo Yuda** lêm ge lam dô vac vɨgwe Galili tige.
16 Om he wê dô vac mapɨtoc ge he yê xêseac levac. Dɨ he wê dô vac vɨgwe yibên mapɨtoc ge, xêseac val vô he pyap.” 17 Kɨyang nêl bêge. Ge buc taxlee wê Yesu nêl xolac vô xomxo bêga ên nêbê, “Xam pɨlepac xam, ên Anutu buc** vô kwabo lec.”

Yesu tyuc xomxo yuudɨyuu ên nêb he i tɨmu vô i vɨxa

(Mak 1:16-20 Luk 5:1-11)

18 Yesu mɨla vô mia luaên Galili nɨnya dɨ yê xomxo yuu, Saimon wê lê ngwe nêbê Pita ge dɨ li vux lê nêbê Andlu. Yuu nêx leac ti vac mia luaên tige nêb ob hi pis, ên yuu mi vông yuac lec pis hiên ên nêb ob kô mone lec. 19 Mêdêc Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu lam tɨmu vô a vɨxag, ên a ob vông muu dɨdii xomxo mɨ lam vô a i tɨyi xocbê muu dɨdii pis vac leac ge.” 20 Om lutibed yuu sea leac dô xel dɨ la hɨxôn Yesu.

21 Mêd yon mɨla yê Sebedi nu Jems yuu Jon wê yuu dô lec dipac hɨxôn ma Sebedi dɨ duu leac wê tip sea ge xôn. Mêdêc Yesu keac yuu lam, 22 om lutibed yuu sea dipac hɨxôn ma dɨ la hɨxôn Yesu.

Yesu vông xomxo tɨbeac wê yidac kehe toto ge vô nivɨha lec

(Luk 6:17-19)

23 Yesu la vɨlee vac vɨgwe levac Galili dɨ la nêl kɨyang vô xomxo vac he xumac lɨlo toto dɨ nêl xolac nivɨha lec Anutu ben** lag puunê vô he, dɨ vông he wê yidac hɨxôn myavɨnê toto ge vɨhati vô nivɨha lec. 24 Om xomxo nêl Yesu lê la vac vɨgwe levac Silia vɨhati. Dɨ he kô xomxo wê yidac kehe toto ge vɨhati mɨ lam vô i, hɨxôn he wê kô myavɨnê ge, dɨ he wê vɨmwo nipaên dô vac he nɨlô ge, dɨ he wê yidac vông he vɨxog sea ge, dɨ he wê len vô xêlehe ge. Mêd Yesu vông he vɨhati vô nivɨha lec. 25 Dɨ xomxo kɨdu kɨdu wê lam gê Galili hɨxôn vɨgwe vɨgê yuu wê lê levac nêbê Dekapolis ge dɨ he Jelusalem dɨ he Judia dɨ he wê lam gê mia Jodan vɨlu ganê ge, he vɨhati la tɨmu vô Yesu vɨxa.

Copyright information for `PTP