Revelation of John 16

Pɨle vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê Anutu xêyaa myavɨnê pup lec vac ge

Nang dêc a ngô vya levac ti lam vac Anutu xumac ngɨbua tige, dɨ vya tyo nêl vô angela vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee ên nêbê, “Xêyaa myavɨnê wê Anutu vông wê pup lec xam pɨle vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee, xam loc kɨpyax vɨhati i loc kɨbun.”

Mêgem angela taxlee tyo la kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la kɨbun. Mêdêc kɨtyax nipaên wê myavɨnê levac ge ya xomxo vɨhati wê bwoc vɨmen mak yêp lec he dɨ he yev vɨxa kɨtu vô bwoc vɨmen kɨnu ge. Kɨtyax ya xomxo tigee vɨhati ma vêl.

Nang dêc angela ngwe wê vông yuu ge la kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vac gwec. Mêdêc gwec tu hi tɨyi xocbê xomxo yibên hi ge, om susu vɨhati wê dô mavɨha vac gwec gee yib mɨma vêl.

Nang dêc angela ti wê vông yon ge la kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vac mia levac dɨ mia wê yêp vac lôva ge hɨxôn, dɨ mia tu hi xocbê xomxo hi ge. A ngô angela wê mi viac mia ge vya wê nêl ên nêbê,

  • “O Anutu ngɨbua, ông dô mugên ilage dɨ dô gwêbaga hɨxôn. Gwêbaga ông yaxên xomxo nipaên nên kɨyang dɨ vông myavɨwen vac vô he. Om môp wê ông vông myavɨwen vô xomxo ge môp nivɨha,
ên he mi hi plopete hɨxôn xomxo vông vinên yib dɨ kɨpyax he hi sea. Mêgem gwêbaga ông vông hi vô xomxo nipaên tigee ên ông nêb he i num. Om he kô myavɨwen nipaên tɨyi môp wê he vông ge.” Nang dêc a ngô vya ti lam vac alta dɨ tyuc vya levac ên nêbê,

  • “Vɨxôhɨlôg nôn, Apumtau Anutu xêkɨzêc kehe ông, ông yaxên xomxo nên kɨyang dɨ vông myavɨwen vô he i tɨyi môp wê he vông ge. Môp wê ông yaxên xomxo nên kɨyang ge nivɨha vɨxôhɨlôg.”
Nang dêc angela ti wê vông yuudɨyuu ge kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vô hɨyôv, dɨ Anutu nêbê hɨyôv i linac mabu mɨ ya xomxo xocbê ngwax ge. Mêgem hɨyôv myavɨnê nux he xocbê ngwax nux ge. Mêdêc he nêl kɨyang vaxvax lec Anutu wê lee yuu dɨ vông myavɨnê levac tige vô he. Lêc he o pɨlepac he dɨ pɨmil Anutu lêm.

10 Nang dêc angela ti wê vông vɨgê vɨlu ge kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vô sia king wê bwoc vɨmen vông ge. Mêd vɨgwe vô mapɨtoc ta dɨ hɨvun xomxo wê dô vac bwoc vɨmen kwa ngɨbi ge vɨhati xôn, om he yaxên myavɨnê mabu dɨ he dô nipaên, 11 dɨ he nêl kɨyang nipaên lec Anutu wê dô kɨsii ganê ge ên wê vông myavɨnê hɨxôn kɨtyax tulec he ge. Lêc he o pɨlepac he ên môp nipaên wê he vông ge lêm.

12 Nang dêc angela ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec ti ge kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vac mia levac lê nêbê Yupletis. Mêdêc mia tuac mɨma vêl, om vông môp vô king he nue wê lam vac vɨgwe vɨwen wê hɨyôv tyip lam ge. 13 Pyap dêc a xê vɨmwo nipaên yon tɨyi xocbê vɨdubac yon ge. Ti lam vac myel levac tige mya, dɨ ti lam vac bwoc vɨmen mya dɨ ti lam vac plopete kɨtyooên tyo mya. 14 Vɨmwo nipaên yon ge, Seten** nue yuac yon, om yon vông do tɨbeac dɨ la vô king wê dô kɨbun ge vɨhati ên nêb ob kɨtuc he i lam ên he i vông vevac vô Anutu wê xêkɨzêc kehe ge, om ob vông vevac vô Anutu lec buc levac wê Anutu vông ge.

15 Yesu nêl ên nêbê, “Wê lê. A obêc val tɨyi xocbê tɨbii yôdac ge, om xam obêc xovô buc wê a obêc val lec ge lêm. Mêgem xomxo ti obêc bin a dɨ yêpên obêc ma, dɨ obêc vêx i nivɨmihi dô pɨlihi lec i dɨ la vô môp ge od ni obêc yoc ên i lêm, ên ob la xêtuac mɨ xomxo yê lêm. Xomxo tige i dô hɨxôn xêyaa nivɨha.” Yesu nêl bêge.

16 Vɨmwo nipaên yon ge kɨtuc king vɨhati la dô vac vɨgwe ti wê Hiblu vya nêl ên nêbê Amagedon.

17 Nang dêc angela ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge kɨpyax susu nipaên wê pup lec i pɨle ge la vac lea. Mêdêc vac xumac ngɨbua vya ti lam vac sia king wê Anutu vông ge dɨ lam vɨxun dɨ tyuc xêkɨzêc ên nêbê, “Gwêbaga yuac vɨhati wê a vông ge pyap vac.” 18 Mêdêc deac hɨxelac dɨ vɨgwe vô nidɨdun dɨ deac tug dɨ ngɨyêg mabu ti yoc. Vô buc ilage dɨ i val tyip gwêbaga hɨxôn, xomxo o yaxên ngɨyêg levac wê yoc tɨyi xocbê ngɨyêg levac tige lêm. 19 Om vɨgwe levac Babilon hɨbu la yon, dɨ vɨgwe nipwopwo vɨhati ge kɨpê sea dɨ vô nipaên. Om Anutu xo he Babilon tii vac ên nêb he i num wain wê i vông ge. Wain tige xêyaa myavɨnê wê Anutu vông ge. 20 Mêdêc kɨtôn wê le vac gwec mahɨgun ge vɨhati la mɨma vêl dɨ kɨtôn wê le kehe ge vɨhati xôa ma hɨxôn. 21 Mêd lun hɨkwelac lam gê lag puunê dɨ lam tô lec xomxo. Lun hɨkwelactige vɨyin mabu xocbê pɨdi yul ti. Mêdêc xomxo nêl kɨyang nipaên lec Anutu ên wê vông vɨyin mabu tige tɨyi xocbê lun hɨkwelac ge lam hi he vô nipaên.

Copyright information for `PTP