Revelation of John 18

Vɨgwe Babilon vô nipaên

Pyap dêc a xê angela ti lam gê lag puunê. Angela tige lê levac, dɨ xêseac wê i vông ge linac lec kɨbun dɨ i vô xêseac ta, dɨ tyuc vya xêkɨzêc ên nêbê,

  • “Vɨgwe levac Babilon vô nipaên. Vô nipaên vêl, om tu vɨmwo nipaên ben. Om vɨmwo nipaên dɨ menac nipaên wê il xaên mi ma ge, he dô vac vɨgwe tige.
Vɨgwe tige vô nipaên, ên tɨbii Babilon dɨdii xomxo vɨhati vac môp yôdac, om tɨyi xocbê he num mia xêkɨzêc wê tɨbii Babilon vông vô he ge dɨ la vac môp nipaên. Dɨ king kɨbun ga, he la vông môp yôdac hɨxôn tɨbii Babilon. Dɨ xomxo kɨbun ga wê mi vông yuac bisnis ge, he kô mone levac vô tɨbii Babilon lec môp nipaên wê he vông ge.” Angela nêl bêge, pyap dêc a ngô vya levac ti lam gê lag puunê bêga ên nêbê,

  • “Xam vɨhati wê xam tu a nuge ge, xam lop mɨ lam vêl ên vɨgwe tige gec lêc xam dô hɨxôn he dɨ tɨmu vô môp nipaên wê he vông ge dɨ xam kô myavɨwen nipaên wê obêc val vô he ge hɨxôn.
Nipaên wê he vông ge tɨbeac luu vêl mɨ la vô Anutu, om Anutu yê he nên nipaên tigee dɨ xovô pyap. Mêgem xam loc vông myavɨwen nipaên vô tɨbii Babilon i tɨyi xocbê nipaên wê he vông ge. Om xam vông myavɨwen nipaên i luu vêl i loc vô he. Tɨbii Babilon vông mia xêkɨzêc vô xomxo tɨbeac, om xam vông mia xêkɨzêc i ngɨnoo vêl vô he ên he i num. Tɨbii Babilon yong he lê lec môp nipaên tɨbeac wê he mi vông ge. Om xam vông myavɨnê levac vô he i tɨyi nipaên wê he vông ge, dɨ vông he byag mabu, ên he tɨyi xocbê vêx ti wê yong ici va dɨ xo vac nɨlô ên nêbê, ‘A ga a kwin ti om a dô lec sia king, dɨ a o vêxôv ti lêm, dɨ vɨyin ti ob val vô a dɨ vông a byag lêm.’ Nêl bêge, mêgem vɨyin toto ob val vô tɨbii Babilon lec buc tibed. Om vɨyin wê ob val vô he ge bêga nêbê he ob vông yidac, dɨ he lie ob yib dɨ he ob byag, dɨ vip ob den he ma vêl, dɨ ngwax ob ya he ben Babilon ma vêl, ên Apumtau Anutu wê ob yaxên he nên nipaên dɨ vông myavɨwen nipaên vô he ge, i xêkɨzêc kehe.” Angela nêl kɨyang tige pyap, dɨ king kɨbun ga vɨhati wê mi vông môp yôdac hɨxôn tɨbii Babilon dɨ mi vông môp nipaên tɨbeac hɨxôn ge, he ob yê ngwaxlu wê tyip vac ngwax tumên dɨ ya vɨgwe Babilon ma vêl ge, om he xêyaa ob vô vɨyin dɨ he ob byag levac. 10 Dɨ he ob xona ên myavɨwen nipaên wê val vô vɨgwe tige, om he ob le teva ên vɨgwe tige dɨ nêl ên nêbê,

  • “Ông Babilon, ông Babilon, ông vɨgwe levac, dɨ ông xêkɨzêc, lêc myavɨwen nipaên val vô ông lutibed tɨyi hɨyôv manôn tibed, ên nipaên wê ông vông ge.”
11 Mêd xomxo kɨbun ga vɨhati wê mi vông yuac bisnis ge, he xêyaa vɨyin dɨ he byag, ên tɨbii Babilon wê ob kɨsuu he susu ge ti dôên ma. 12 Susu wê he vông mɨ tɨbii Babilon mi kɨsuu ge bêga nêbê gol, silva, ngɨdax nivɨha, komkom wê mone levac ge, nivɨmihi kwem wê paha nivɨha ge, nivɨmihi hi toto, nivɨmihi xêlehe, xax wê nivɨvea nivɨha toto, susu vɨhati wê he sev elepan levac ge, dɨ susu vɨhati wê he sev xax tɨyi wê mone levac ge, dɨ susu wê he vông ya kapa dɨ ain dɨ ngɨdax nidodo ge, 13 dɨ xax ninɨvi yuu lehac wê tɨbii mi ya ge, dɨ vɨwev wê ngwaxlu nivɨvea nivɨha ge, dɨ susu hɨzi hɨzi wê nivɨvea nivɨha ge, dɨ sanda nivɨvea nivɨha, dɨ mia wain, dɨ wel, dɨ plaua, dɨ pɨdi, dɨ bwoc levac hɨxôn bwoc sipsip, dɨ xôhô hɨxôn pêt wê xôhô mi dɨdii ge, dɨ xomxo wê vông yuac pɨleva ge, ge he mavɨha. Xomxo wê ob kɨsuu susu tigee ge ti o dô lêm. 14 Mêgem xomxo wê mi vông yuac bisnis ge ob yê vɨgwe Babilon dɨ nêl ên nêbê,

  • “Susu nivɨha wê xam Babilon nêb xam obêc kô ge vɨhati sea ông dɨ la xôa ma, dɨ susu yaên nivɨha wê mone levac ge hɨxôn susu vunacên nivɨha ge vɨhati la xôpac ên xam. Om xam ob wêvô he i tii vac nang lêm!”
15 He wê vông yuac bisnis lec susu tibêgee dɨ kô mone levac vô tɨbii Babilon ge, he ob xona ên myavɨnê levac wê vɨgwe Babilon ob tulec ge, om he ob le teva ên vɨgwe tige dɨ byag mɨ dô hɨxôn xêyaa vɨyin, dɨ nêl ên nêbê,

16 
  • “Ông Babilon, ông vɨgwe levac, vɨyin levac tulec ông. Ilage xam tɨbii Babilon vɨnyum ngakwi nivɨha xocbê ngakwi kwem yuu hi ge, dɨ xam vunac vô ninɨvi ya gol yuu ngɨdax nivɨha hɨxôn komkom wê mone levac ge.
17 Lêc hɨyôv manôn tibed tige mone yuu susu nivɨha vɨhati la vêl lutibed.” Nang dêc xomxo vɨhati wê mi kô sip ge, dɨ he wê kɨsuu sip ên nêb ob la vɨgwe bangwe ge, dɨ he wê mi vông yuac vac sip ge, hɨxôn he wê vông yuac bisnis lec gwec ge, he vɨhati le teva ên vɨgwe Babilon 18 dɨ yê ngwaxlu wê tyip vac ngwax tumên dɨ ya Babilon ma vêl ge, om he nêl vya levac ên nêbê, “Vɨgwe levac ngwe yêp gê na wê il ob xê i tɨyi xocbê vɨgwe levac Babilon ge?” 19 Mêdêc he yev vɨwev lec he sea dɨ byag mɨ dô hɨxôn xêyaa vɨyin, dɨ iac levac ên nêbê,

  • “Ông Babilon, ông vɨgwe levac, vɨyin nipaên tulec ông. Ilage xomxo wê viac sip dɨ kô mɨ la vac gwec ge, he vɨhati kô mone levac vô ông lec yuac tige. Lêc hɨyôv manôn tibed tige vɨgwe Babilon yêp pɨleva.”
20 “Xam lag puunê ge, dɨ xam wê Anutu nue ge, hɨxôn xam sinale yuu plopete ge, xam xêmyaa i vô nivɨha ên wê vɨgwe tyo vô nipaên ge, ên Anutu yaxên i dɨ vông myavɨwen nipaên vô i, ên vɨgwe tige vông vɨyin levac vô xam.”

21 Kɨyang tiga pyap, nang dêc angela xêkɨzêc ti kô ngɨdax levac tɨyi xocbê xomxo mi sax wit nôn ya ge ti dɨ nêx i la vac gwec, dɨ nêl ên nêbê,

  • “A nêx ngɨdax tige la vac gwec om xôa ma. Om xomxo obêc kɨtya xêkɨzêc wê vɨgwe levac Babilon vông ge vêl tɨyi bêge, om xomxo obêc yê vɨgwe tige tii vac lêm.
22 Mêgem xomxo wê hi gita dɨ vông lɨlo, dɨ vê ngɨvêg, dɨ vê vuac gee, he ob vông bêge vac vɨgwe Babilon tii vac nang lêm. Dɨ xomxo wê kô xovôên nivɨha lec he yuac toto ge, he vɨhati xôa ob ma vac vɨgwe tige. Dɨ he wê mi sax wit ya ngɨdax ge, he êno xôa ob ma vac vɨgwe tige. 23 Dɨ xomxo ob byêx ngwax vac lam vac vɨgwe tige tii vac lêm. Dɨ vêx yuu vux obêc iima vac vɨgwe tige tii vac lêm. Ilage tɨbii Babilon mi vông yuac bisnis dɨ tu levac gê kɨbun ga, dɨ he kɨtyoo xomxo vac vɨgwe vɨhati ge ya môp yevac wê he mi vông ge. 24 Anutu yê vɨgwe Babilon nên soên levac yêp bêga nêbê he hi plopete hɨxôn Anutu nue yib, dɨ xomxo kɨbun ga vɨhati wê xomxo hi he yib ge, soên levac tige kehe yêp gê Babilon tibed.”
Copyright information for `PTP