Revelation of John 20

Seten la dô vac madia tɨyi klismas 1000

Nang dêc a xê angela ti lop gê lag puunê dɨ lam, dɨ i hôm ki yuu sen levac vac vɨgê, lêc ki tige wê ob tax vu madia wê mapɨtoc ta ge ya. Mêdêc angela tige hôm myel levac tige xôn. Myel tige dô mugên ilage, dɨ lê yuu, ngwe nêbê Devil dɨ ngwe nêbê vɨmwo nipaên Seten. Om angela tige ku myel tige xôn ya sen ên nêb i dô klismas 1000. Mêdêc nêx i la vac vu madia wê mapɨtoc ta ge dɨ tung vuayen lec xôn dɨ yu lok lec xôn pɨlihi ên nêb myel tige i o loc kɨtyoo xomxo vac vɨgwe vɨhati lêm i tɨyi xocbê klismas 1000. Om obêc dô dɨ klismas 1000 lam la vêl pyap, lêc angela obêc tax vuayen ên i dɨ i lam lop mɨ loc vɨlee buc myabo yang tya.

Nang dêc a xê sia king ya wê le ge dɨ xomxo ya dô lec. Mêgem Anutu vông yuac vô he ên nêb he i yaxên xomxo nên kɨyang. Dɨ a xê xomxo tɨbeac kɨnu. Ilage xomxo tigee vông i vin Yesu dɨ nêl i lê kɨtong dɨ hôm Anutu kɨyang xôn pɨlihi, dɨ he o yev vɨxa kɨtu vô bwoc vɨmen hɨxôn i kɨnu lêm, dɨ mak wê bwoc vɨmen vông ge o yêp lec he manôn me vɨgê lêm. Om xomxo kɨku he kwa vêl dɨ he yib, lêc he kɨdi lec mavɨha dɨ tu king hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê klismas 1000. Buc tige tɨyi xocbê buc taxlee wê xomxo kɨdi lec mavɨha ge. Lêc xomxo yibên ya o kɨdi lec mavɨha hɨxôn he lêm. Nge, he obêc dô dɨ klismas 1000 lam la vêl lê. Om xomxo wê kɨdi lec mavɨha taxlee ge, he dô hɨxôn xêyaa nivɨha dɨ tu xomxo ngɨbua, dɨ yibên wê vông yuu ge nên xêkɨzêc ti o yêp wê ob ngɨnoo he vêl ge lêm. Nge, he ob tu Anutu hɨxôn Kɨlisi nue yuac wê ob vông daa ge, dɨ ob tu king hɨxôn Kɨlisi mɨ dô tɨyi klismas 1000.

Anutu ngɨnoo Seten vêl

Klismas 1000 obêc lam la vêl dɨ he ob tax vuayen vêl ên Seten** wê dô vac vu madia mapɨtoc ge ên nêb i lam lop mɨ loc vɨlee. Om ob lop mɨ la kɨtyoo xomxo vac kɨbun myahɨpu yuudɨyuu wê nêl he lê nêbê Gok yuu Megok. Mêdêc Seten ob kɨtuc he vɨhati ên nêb he ob la vevac. He tɨbeac hɨwocên tɨyi xocbê luda wê dô vô gwec nɨnya ge. Mêdec he kɨtucma dɨ loc mɨ la kɨbun vɨhati dɨ mɨla le buu vɨgwe Jelusalem hɨxôn xomxo vông vinên wê dô vac vɨgwe tige. Lêc Anutu xêyaa vin lec vɨgwe tige om ngwax ti tum gê lag puunê dɨ lam tô lec tɨbii vevac tigee mɨ ya he yib mɨma vêl. 10 Seten mi kɨtyoo xomxo vevac tigee, om Anutu nêx i la vac madia wê ngwax yuu ngɨdax salpa tum vac ge. Om la dô hɨxôn bwoc vɨmen yuu plopete kɨtyooên wê Anutu nêx yuu la vac ngwax ilage. Mêgem yon ob dô vac ngwax dɨ kô myavɨnê nipaên tɨyi vɨdiiên yuu bucên vɨhati luta lêc luta.

Anutu yaxên xomxo nên kɨyang

11 Nang dêc a xê sia king levac ti wê kwem ge dɨ xomxo ti dô lec, dɨ kɨbun yuu xôn lag pec ên xomxo tyo dɨ la xôa ma. 12 Mêdêc a xê xomxo yibên, he wê lê levac ge hɨxôn he wê lê nipwo ge, he vɨhati le vô sia king manôn. Mêdêc xomxo tyo wê dô lec sia king ge tɨdii kɨpihac ya. Nang dêc tɨdii kɨpihac ngwe wê xomxo wê ob dô mavɨha ge lê yêp vac, dɨ kɨtong kɨpihac wê

nêl môp wê xomxo yibên vông ge dɨ yaxên he nên kɨyang tɨyi xocbê he vông ge.
13 Mêdêc gwec vông xomxo wê yib mɨ yêp vac nɨlô ge lax vô Anutu, dɨ vɨgwe Yibên hɨxôn Seten ben wê lê nêbê Hel ge vông xomxo wê yib mɨ dô vac ge lax vô Anutu, dɨ Anutu yaxên he toto nên kɨyang tɨyi wê he vông ge. 14 Pyap dêc nêx Yibên yuu Hel la vac madia wê ngwax tum vac ge. Madia wê ngwax tum vac ge, ge yibên ngwe wê vông yuu ge. 15 Anutu kɨtong kɨpihac ti wê he wê ob dô mavɨha ge lê yêp vac. Om xomxo ti va lê obêc ma ên kɨpihac tige ge od Anutu obêc nêx i la vac madia wê ngwax tum vac ge, dɨ i lê obêc yêp vac ge od ob dô mavɨha luta.

Copyright information for `PTP