1 Corinthians 8

Diona bale puha dipehumalasam lako debata lino

8:1-13

Mane deenni, la kutulasangkoa' diona muande bale puha dipehumalasam lako indo to napa'debatai taianna to matappa'. Si tauaa': “Deemmi kapaissangantaa' inggannakia' to matappa'.” Abana deemmi, sapo' anggam ia, aka deem illaam alla'-alla'mua' si umbaba malangka' penabai indo kapaissanganna. Moi kela daa anggam pa'kamase umpakatoto' kakalebuanna to matappa'. Maka' deem tau ussangai kalena manähä, setonganna tau ia too anggam umpomasikki' bäbä pennenne'na. Sapo' menna-menna ungkamasei si'da-sia Puang Allataala, tau ia too naissam lalam penabanna Puang Allataala.

Indo pekutanaammua' diona muande bale puha dipehumalasam lako indo to napa'debatai taianna to matappa', setonganna taissam asammia' pada-pada taua indo to napenombai mannassa anna taiai debata, aka anggam mesa Puang Allataala Debata. Abana deem ma'hupa-hupa indo si napa'debatai anna napepuäi to umpenombai, susi yabo langi' teem illaam inde lino. Sapo' taissanna' kita pada-pada taua anggam mesa Puang Allataala, tä' deem Debata senga'. Iam too Ambeta to umpadadi ingganna-ingganna sia. Anna iam too anna napadadingkia' anna mala tapenombaia'. Taissam toia' taua anggam mesa Debata, indo diuaam Yesus Kristus. Anna Kristus ungkähäi indo anna napadadii Puang Allataala ingganna aka-aka, anna pengkähänam too anna malangkia' tubo.

Sapo' deem duka' piha solata to matappa' tä' napähäm manappa diona inde kaha-kaha. Aka indo anna tä'pi matappa', si umpenombai debata lino pa'papia hupatau nasuhum ussosso kalena, aka nasangai ia madosa ke naandei indo kinande puha dipehumalasam lako debata lino, aka nasanga debata si'da-sia dibeem. Aka indo tau ia too, malammapi kamatappasanna. Setonganna, taia kinande la umpasilombungkia' Puang Allataala. Aka maka' taande indo kinande ia too, tä' deem la kauntunganta dio olona Puang Allataala; anna maka' tä' taande, iya tä' siam duka' deem la kahugianta.

Moi anna mala asanni kita taande ingganna kinande aka tä' kita taangga' madosa ke diandei, sapo' pahallu la tajagai indo solasubunta to tä'pi matoto' kamatappasanna. Aka maka' naitaki' taande nasuhum naande duka', katampasanna napomadosa ia aka naua illaam penabanna: “Madosaä' aka kuande.” 10 Kalembasanna inde tula'ku kuua: ikoa'-iko to matoto'unna' kamatappasammu muissammia' muua tä' maaka ke diandei indo kinande to puha dipehumalasam lako debata lino. Sapo' maka' hapanna mahassangkoa' mangngande illaam banua si diongei umpenombai debata lino pa'papia hupatau anna naitakoa' to malammapi kamatappasanna, iya la umpobahanim too duka' kalena muande indo kinande moi anna bata-bata ia penabanna. 11 Maka' umpateenna', iya iam tia isanga indo kapaissangammua' la umpatinanda lako katilakaam solamu to bata-batapi illaam penabanna, moi kela daa nakala' da duka' kamateanna Kristus. 12 Pissananna anna ma'pogau' susikoa' lako padammu to matappa' indo to bata-batapi illaam penabanna, mannassa anna kasalaangkoa' lako Kristus, aka ungkadakeikoa' kamatappasanna padammu. 13 Dadi, kaha-kaha iam too nasuhum tä' kao kuaku si muande bale kela iai nasuhungam metobä tama dosa indo padangku to matappa', indana kao untumäi.

Copyright information for `PTU