3 John 1

Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.
Copyright information for PolGdanska