Job 25

A odpowiadając Bildad Suhytczyk rzekł: Panowanie i strach jest przy nim; on czyni pokój na wysokościach swoich. Izali jest liczba wojskom jego? a nad kim nie wschodzi światłość jego? Jakoż tedy nędzny człowiek usprawiedliwiony być może przed Bogiem? albo jako może być czysty urodzony z niewiasty? Oto i miesiącby nie świecił i gwiazdyby nie były czyste w oczach jego: Jakoż daleko mniej człowiek, który jest robakiem, a syn człowieczy, który jest czerwiem.
Copyright information for PolGdanska