Proverbs 9

Mądrość zbudowała dom swój, i wyciosała siedm słupów swoich; Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała; A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc: Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupich mówi: Pójdźcie, jedzcie chleb mój, i pijcie wino, którem roztworzyła. Opuśćcie prostotę, a będziecie żyli, a chodźcie drogą roztropności. Kto strofuje naśmiewcę, odnosi hańbę; a kto strofuje niezbożnika, odnosi zelżywość. Nie strofuj naśmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści; strofuj mądrego, a będzie cię miłował. Uczyń to mądremu, a mędrszym będzie; naucz sprawiedliwego, a będzie umiejętniejszym. 10 Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum. 11 Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota. 12 Będzieszli mądrym, sobie będziesz mądrym; a jeźli naśmiewcą, ty sam szkodę odniesiesz. 13 Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca; 14 A siedzi u drzwi domu swego na stołku, na miejscach wysokich w mieście, 15 Aby wołała na idących drogą, którzy prosto idą ścieszkami swemi, mówiąc: 16 Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupiego mówi: 17 Wody kradzione słodsze są, a chleb pokątny smaczniejszy. 18 Ale prostak nie wie, że tam są umarli, a ci, których wezwała, są w głębokościach grobu.
Copyright information for PolGdanska