2 John 1

Banamo 'Abina.

Au, Ioane Tirama ena marea ekia kiro hau'u, Tirama etina'ani'o babi'emu nahumu kipokia narere benimi, wai naraona'au ai tohanimi, aumo ikupaia'u aha'i, ia Tirama ena 'abi tohana te'iobina haukia ikoikiai abokiamo wai tiraona'au ainimi.
Copyright information for `RRO