Proverbs 18

Cel ursuz caută ce -i place lui, se supără de orice lucru bun. - Nebunului nu -i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. - Cînd vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. - Cuvintele gurii unui om sînt ca nişte ape adînci; izvorul înţelepciunii este ca un şivoi care curge într'una. - Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. - Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură pînă stîrneşte lovituri. - Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sînt o cursă pentru suflet. - Cuvintele bîrfitorului sînt ca prăjiturile: alunecă pînă în fundul măruntaielor. - Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. - 10 Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost. - 11 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. - 12 Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. - 13 Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. - 14 Duhul omului îl sprijineşte la boală; dar duhul doborît de întristare, cine -l va ridica? - 15 O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. - 16 Darurile unui om îi fac loc, şi -i deschid intrarea înaintea celor mari. - 17 Cel care vorbeşte întîi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celalt, şi -l ia la cercetare. - 18 Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi hotărăşte între cei puternici. - 19 Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită, şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. - 20 Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. - 21 Moartea şi viaţa sînt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mînca roadele. - 22 Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care -l capătă dela Domnul. - 23 Săracul vorbeşte rugîndu-se, dar bogatul răspunde cu asprime. - 24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -
Copyright information for RomCor