Proverbs 20

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sînt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. - Frica pe care o însuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuş. - Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. - Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vea să strîngă roade, dar nu este nimic! - Sfaturile în inima omului sînt ca nişte ape adînci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. - Mulţi oameni îşi trîmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? - Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! - Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. - Cine poate zice: ,,Mi-am curăţit inima, sînt curat de păcatul meu?`` - 10 Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri, sînt o scîrbă înaintea Domnului. - 11 Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. - 12 Urechea care aude, şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celalt, Domnul le -a făcut. - 13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. - 14 ,,Rău! Rău!`` zice cumpărătorul, şi plecînd, se fericeşte. - 15 Este aur şi sînt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sînt un lucru scump. - 16 Ia -i haina, căci s'a pus chezaş pentru altul; şi ţine -l zălog pentru alţii. - 17 Pînea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. - 18 Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. - 19 Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci. - 20 Dacă cineva blăstămă pe tatăl său şi pe mamă-sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunerecului. - 21 O moştenire repede cîştigată dela început, nu va fi binecuvîntată la sfîrşit. - 22 Nu zice: ,,Îi voi întoarce eu răul!`` Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. - 23 Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cîntarul mincinos nu este un lucru bun. - 24 Domnu îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa? - 25 Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfîntă, şi abea după ce a făcut juruinţa să se gîndească. - 26 Un împărat înţelept vîntură pe cei răi, şi trece cu roata peste ei. - 27 Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde pînă în fundul măruntaielor. - 28 Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. - 29 Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrînilor sînt perii albi. - 30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sînt bătăile şi vînătăile pînă la rană. -
Copyright information for RomCor