Proverbs 29

Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără leac. - Cînd se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar cînd stăpîneşte cel rău, poporul geme. - Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. - Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. - Cine linguşeşte pe aproapele său, îi întinde un laţ supt paşii lui. - În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură. - Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s'o priceapă. - Cei uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mînia. - Cînd se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot rîdă, căci pace nu se face. - 10 Oamenii setoşi de sînge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. - 11 Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpîneşte. - 12 Cînd celce stăpîneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sînt nişte răi. - 13 Săracul şi asupritorul se întîlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amîndoi, 14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. - 15 Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. - 16 Cînd se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. - 17 Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă, şi îţi va aduce desfătare sufletului. - 18 Cînd nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frîu; dar ferice de poporul care păzeşte legea! - 19 Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci chiar dacă pricepe, n'ascultă. - 20 Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult dela un nebun decît dela el. - 21 Slujitorul pe care -l răsfeţi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. - 22 Un om mînios stîrneşte certuri, şi un înfuriat face multe păcate. - 23 Mîndria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. - 24 Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul, şi nu spune nimic. - 25 Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n'are dece să se teamă. - 26 Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpîneşte, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. 27 Omul nelegiuit este o scîrbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scîrbă înaintea celor răi.
Copyright information for RomCor