Matthew 3

1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 2
 καὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
καὶ λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς
 διὰ = WH Treg NA/NIV: || ὑπὸ = RP
διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
4αὐτὸς δὲ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, δὲ τροφὴ
 ἦν αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἦν = RP
ἦν αὐτοῦ ⸃ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
5τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
 ποταμῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

7Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα
 αὐτοῦ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
8ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 10ἤδη
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ καὶ = RP
δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

11Ἐγὼ μὲν
 ὑμᾶς βαπτίζω = WH Treg NA/NIV: || βαπτίζω ὑμᾶς = RP
ὑμᾶς βαπτίζω ⸃ ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ
 καὶ πυρί = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ πυρί ⸃·
12οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν
 ἀποθήκην = WH NA/NIV RP: || ἀποθήκην αὐτοῦ = Treg
ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

13Τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 14 δὲ
 Ἰωάννης = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
15ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
 πρὸς αὐτόν = Treg NA/NIV RP: || αὐτῷ = WH
πρὸς αὐτόν ⸃· Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.
16
 βαπτισθεὶς δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ βαπτισθεὶς = RP
βαπτισθεὶς δὲ ⸃ Ἰησοῦς
 εὐθὺς ἀνέβη = WH Treg NA/NIV: || ἀνέβη εὐθὺς = RP
εὐθὺς ἀνέβη ⸃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ
 ἠνεῴχθησαν = WH NIV: || ἠνεῴχθησαν αὐτῷ = Treg RP NA
ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν
 πνεῦμα = WH: || τὸ πνεῦμα τοῦ = Treg NA/NIV RP
πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ
 περιστερὰν = WH: || περιστερὰν καὶ = Treg NA/NIV RP
περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν·
17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα.

Copyright information for SBLG