2 Corinthians 10

  • ἐφ᾽ WH Treg NIV ] ἀφ᾽ RP
  • ἡμεῖς WH Treg NIV ] + Χριστοῦ RP
  • τε WH NIV RP ] – Treg
  • γὰρ WH Treg NIV ] + καὶ RP
  • κύριος WH Treg NIV ] + ἡμῖν RP
  • ἐπιστολαὶ μέν WH Treg NIV ] μέν ἐπιστολαὶ RP
  • οὐκ WH Treg NIV ] οὐχὶ RP
  • συνιστάνων WH Treg NIV ] συνιστῶν RP
Copyright information for SBLGNTApp