2 Corinthians 7

 • πρὸς κατάκρισιν οὐ WH Treg NIV ] Οὐ πρὸς κατάκρισιν RP
 • ἔσχηκεν WH NIV RP ] ἔσχεν Treg
 • βλέπω WH Treg ] βλέπων WHapp; βλέπω γὰρ NIV RP
 • ἐργάζεται WH Treg NIV ] κατεργάζεται RP
 • λυπηθῆναι WH Treg NIV ] + ὑμᾶς RP
 • εἶναι WH Treg NIV ] + ἐν RP
 • ⸀ἕνεκεν WH Treg NIV ] εἵνεκεν RP
 • οὐδὲ Treg NIV RP] ἀλλ’ οὐδὲ WH
 • ⸁ἕνεκεν WH Treg NIV ] εἵνεκεν RP
 • ⸀1ἕνεκεν WH Treg NIV ] εἵνεκεν RP
 • ἡμῶν WH Treg NIV ] ὑμῶν RP
 • Treg NIV RP ] – WH
Copyright information for SBLGNTApp