2 Corinthians 9

 • τὸ WH Treg NIV ] ὁ ἐξ RP
 • λέγωμεν WH Treg RP ] λέγω NIV
 • ταύτῃ WH Treg NIV ] + τῆς καυχήσεως RP
 • εἰς WH NIV RP ] πρὸς Treg
 • προεπηγγελμένην WH Treg NIV ] προκατηγγελμένην RP
 • προῄρηται WH Treg NIV ] προαιρεῖται RP
 • δυνατεῖ WH Treg NIV ] Δυνατὸς RP
 • σπόρον Treg NIV ] σπέρμα WH RP
 • χορηγήσει WH Treg NIV ] χορηγήσαι RP
 • πληθυνεῖ WH Treg NIV ] πληθύναι RP
 • αὐξήσει WH Treg NIV ] αὐξήσαι RP
 • χάρις WH Treg NIV ] + δὲ RP
Copyright information for SBLGNTApp