2 Timothy 1

  • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
  • λαβὼν WH Treg NIV ] λαμβάνων RP
  • Ἰησοῦ Χριστοῦ RP ] Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV
  • διδάσκαλος WH NIV ] + ἐθνῶν Treg RP
  • σπουδαίως WH Treg NIV ] σπουδαιότερον RP
Copyright information for SBLGNTApp