Acts 17

 • τὴν WH Treg NIV ] – RP
 • ἦν WH Treg NIV ] + ἡ RP
 • ὁ χριστός, ὁ WH NIV ] χριστός Treg; ὁ χριστός RP
 • πλῆθος πολὺ WH Treg NIV ] πολὺ πλῆθος RP
 • ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι WH Treg NIV ] Προσλαβόμενοι δὲ οἱ Ἰουδαῖοι οἱ ἀπειθοῦντες RP
 • ἄνδρας τινὰς WH Treg NIV ] τινὰς ἄνδρας RP
 • καὶ ἐπιστάντες WH Treg NIV ] ἐπιστάντες τε RP
 • προαγαγεῖν WH Treg NIV ] ἀγαγεῖν RP
 • ἔσυρον WH Treg NIV ] + τὸν RP
 • ἕτερον λέγοντες WH Treg NIV ] λέγοντες ἕτερον RP
 • διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP
 • τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν WH Treg NIV ] ἀπῄεσαν τῶν Ἰουδαίων RP
 • τὸ WH RP ] – Treg NIV
 • καὶ ταράσσοντες WH Treg NIV ] –RP
 • ἕως WH Treg NIV ] ὡς RP
 • ὑπέμεινάν τε WH Treg NIV ] ὑπέμενον δὲ RP
 • καθιστάνοντες WH Treg NIV ] καθιστῶντες RP
 • ἤγαγον WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP
 • τὸν WH Treg NIV ] – RP
 • θεωροῦντος WH Treg NIV ] θεωροῦντι RP
 • καὶ WH Treg NIV ] + τῶν RP
 • τε NIV RP ] δὲ WH Treg
 • τίνα θέλει WH Treg NIV ] τί ἂν θέλοι RP
 • WH Treg NIV ] καὶ RP
 • τι WH Treg NIV ] – RP
 • δὲ WH Treg ] + ὁ NIV RP
 • WH Treg NIV ] Ὃν RP
 • τοῦτο WH Treg NIV ] τοῦτον RP
 • ὑπάρχων κύριος WH Treg NIV ] κύριος ὑπάρχων RP
 • ἀνθρωπίνων WH Treg NIV ] ἀνθρώπων RP
 • καὶ τὰ WH Treg NIV ] κατὰ RP
 • ἑνὸς WH Treg NIV ] + αἵματος RP
 • παντὸς προσώπου WH Treg NIV ] πᾶν τὸ πρόσωπον RP
 • θεὸν WH Treg NIV ] κύριον RP
 • παραγγέλλει Treg NIV RP ] ἀπαγγέλλει WH
 • πάντας WH Treg NIV ] πᾶσιν RP
 • καθότι WH Treg NIV ] διότι RP
 • περὶ τούτου καὶ πάλιν WH Treg NIV ] πάλιν περὶ τούτου RP
 • οὕτως WH Treg NIV ] Καὶ οὕτως RP
Copyright information for SBLGNTApp