James 3

 • εἰ δὲ WH Treg NIV ] Ἴδε RP
 • εἰς WH Treg NIV ] πρὸς RP
 • ἀνέμων σκληρῶν WH Treg NIV ] σκληρῶν ἀνέμων RP
 • ἡ … βούλεται WH Treg NIV ] ἂν ἡ … βούληται RP
 • μεγάλα αὐχεῖ WH Treg NIV ] μεγαλαυχεῖ RP
 • ἡλίκον WH Treg NIV ] ὀλίγον RP
 • ἀδικίας WH Treg NIV ] + οὕτως RP
 • δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων WH Treg NIV ] δύναται ἀνθρώπων δαμάσαι RP
 • ἀκατάστατον WH Treg NIV ] ἀκατάσχετον RP
 • κύριον WH Treg NIV ] θεὸν RP
 • οὔτε ἁλυκὸν WH Treg NIV ] Οὕτως οὐδεμια πηγὴ ἁλυκὸν καὶ RP
 • ἀδιάκριτος WH Treg NIV ] + καὶ RP
 • δὲ WH Treg NIV ] + τῆς RP
Copyright information for SBLGNTApp