John 20

 • καὶ WH Treg NIV ] – RP
 • αὑτοὺς WH ] αὐτοὺς Treg NIV; ἑαυτοὺς RP
 • τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα WH Treg NIV ] τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω RP
 • ταῦτα WH Treg NIV ] Καὶ ταῦτα RP
 • αὐτῇ WH Treg NIV ] + ὁ RP
 • αὐτῇ WH Treg NIV ] + ὁ RP
 • Μαριάμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
 • Ἑβραϊστί WH Treg NIV ] – RP
 • αὐτῇ WH Treg NIV ] + ὁ RP
 • πατέρα WH Treg NIV ] + μου RP
 • Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
 • ἀγγέλλουσα WH Treg NIV ] ἀπαγγέλλουσα RP
 • Ἑώρακα WH Treg NIV ] ἑώρακεν RP
 • μιᾷ WH Treg NIV ] + τῶν RP
 • μαθηταὶ WH Treg NIV ] + συνηγμένοι RP
 • ἔδειξεν NIV ] + καὶ WH Treg; + αὐτοῖς RP
 • αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτοῦ RP
 • ὁ Ἰησοῦς WH NIV RP ] – Treg
 • ἀφέωνται WH Treg NIV ] ἀφιένται RP
 • ἦλθεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
 • μου τὴν χεῖρα WH Treg NIV ] τὴν χεῖρά μου RP
 • ἀπεκρίθη WH Treg NIV ] Καὶ ἀπεκρίθη RP
 • μαθητῶν WH Treg ] + αὐτοῦ NIV RP
 • πιστεύητε WH ] πιστεύσητε Treg NIV RP
Copyright information for SBLGNTApp