Revelation of John 15

  • αἰώνων WH NIV ] ἐθνῶν Treg RP NA
  • φοβηθῇ WH Treg NIV ] + σε RP
  • δοξάσει WH Treg NIV ] δοξάσῃ RP
  • ὅσιος WH Treg NIV ] ἅγιος RP
  • ἐνδεδυμένοι WH Treg NIV ] οἳ ἦσαν ἐνδεδυμένοι RP
  • λίνον NIV RP ] λίθον WH Treg
Copyright information for SBLGNTApp