Revelation of John 16

 • μεγάλης φωνῆς WH NIV ] φωνῆς μεγάλης Treg RP
 • ἐκχέετε WH NIV ] ἐκχέατε Treg RP
 • δεύτερος WH Treg NIV ] + ἄγγελος RP
 • ζωῆς WH Treg NIV ] ζῶσα RP
 • τὰ WH Treg NIV ] – RP
 • καὶ WH Treg NIV ] + εἰς RP
 • WH NIV RP ] – Treg
 • δέδωκας WH Treg NIV ] ἔδωκας RP
 • τέταρτος WH Treg NIV ] + ἄγγελος RP
 • τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί WH Treg NIV ] ἐν πυρί τοὺς ἀνθρώπους RP
 • ἐβλασφήμησαν WH Treg NIV ] + οἱ ἄνθρωποι RP
 • τὴν WH Treg NIV ] – RP
 • τὸν WH Treg NIV ] – RP
 • τρία ἀκάθαρτα WH Treg NIV ] ἀκάθαρτα τρία RP
 • ἡμέρας WH Treg NIV ] + ἐκείνης RP
 • ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP
 • ναοῦ WH Treg NIV ] + τοῦ οὐρανοῦ RP
 • φωναὶ καὶ βρονταί WH Treg NIV ] βρονταί καὶ φωναὶ RP
 • ἐγένετο WH Treg NIV ] – RP
 • ἄνθρωποι ἐγένοντο WH ] οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο RP; ἄνθρωπος ἐγένετο Treg NIV
Copyright information for SBLGNTApp