Revelation of John 17

 • ὑδάτων WH Treg NIV ] τῶν ὑδάτων τῶν RP
 • γέμοντα WH NIV ] γέμον τὰ Treg; γέμον RP
 • ἔχων WH NIV ] ἔχον Treg RP
 • καὶ WH Treg NIV ] – RP
 • χρυσίῳ WH NIV RP ] χρυσῷ Treg
 • καὶ WH Treg NIV ] – RP
 • ὑπάγει WH NIV ] ὑπάγειν Treg RP
 • θαυμασθήσονται WH NIV ] θαυμάσονται Treg RP
 • τὸ ὄνομα WH Treg NIV ] τὰ ὀνόματα RP
 • τὸ θηρίον ὅτι ἦν WH Treg NIV ] ὅτι ἦν τὸ θηρίον RP
 • ἑπτά εἰσιν WH Treg NIV ] εἰσιν ἑπτὰ RP
 • αὐτὸν δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ αὐτὸν RP
 • αὐτὸς WH NIV RP ] οὗτος Treg
 • γνώμην ἔχουσιν WH Treg NIV ] ἔχουσιν γνώμην RP
 • καὶ WH Treg NIV ] + τὴν RP
 • γυμνήν WH Treg NIV ] + ποιήσουσιν αὐτήν RP
 • μίαν γνώμην WH Treg NIV ] γνώμην μίαν RP
 • τελεσθήσονται WH Treg NIV ] τελεσθῶσιν RP
Copyright information for SBLGNTApp