Revelation of John 19

 • δόξα καὶ ἡ δύναμις WH Treg NIV ] δύναμις καὶ ἡ δόξα RP
 • ἔφθειρεν WH Treg NIV ] διέφθειρεν RP
 • εἴρηκαν WH Treg NIV ] εἴρηκεν RP
 • τῷ θρόνῳ WH Treg NIV ] τοῦ θρόνου RP
 • τῷ θεῷ WH Treg NIV ] τὸν θεὸν RP
 • καὶ Treg NIV RP ] – WH
 • λεγόντων WH Treg NIV ] λέγοντες RP
 • θεός Holmes WHmarg ] + ἡμῶν WH Treg NIV RP
 • ἀγαλλιῶμεν WH Treg NIV ] ἀγαλλιώμεθα RP
 • δώσομεν WH ] δώσωμεν NIV; δῶμεν Treg RP
 • λαμπρὸν WH Treg NIV ] + καὶ RP
 • μαρτυρία WH Treg NIV ] + τοῦ RP
 • πιστὸς καλούμενος WH Treg ] καλούμενος πιστὸς NIV RP
 • αὐτοῦ WH Treg RP ] + ὡς NIV
 • ἔχων WH Treg NIV ] + ὀνόματα γεγραμμένα καὶ RP
 • βεβαμμένον Treg NIV RP ] ῤεραντισμένον WH
 • κέκληται WH Treg NIV ] καλεῖται RP
 • τὰ WH NIV RP ] – Treg
 • ῥομφαία WH Treg NIV ] + δίστομος RP
 • ἕνα WH Treg NIV ] – RP
 • ἔκραξεν Treg RP ] + ἐν WH NIV
 • αὐτῶν NIV RP ] αὐτούς WH Treg
 • καὶ WH Treg NIV ] τε καὶ RP
 • τὸν WH Treg NIV ] – RP
 • μετ᾽ αὐτοῦ ὁ WH Treg NIV ] ὁ μετ᾽ αὐτοῦ RP
 • τῆς καιομένης WH Treg NIV ] τὴν καιομένην RP
Copyright information for SBLGNTApp