Romans 2

 • ἀποκαλύψεως WH Treg NIV ] + καὶ RP
 • ἀπειθοῦσι WH Treg NIV ] + μὲν RP
 • ὀργὴ καὶ θυμός WH Treg NIV ] θυμὸς καὶ ὀργή RP
 • ⸀νόμου WH Treg NIV ] τοῦ νόμου RP
 • τῷ WH NIV RP ] – Treg
 • ⸁νόμου WH Treg NIV ] τοῦ νόμου RP
 • ποιῶσιν WH Treg NIV ] ποιῇ RP
 • ἡμέρᾳ ὅτε Treg NIV RP ] ᾗ ἡμέρᾳ WH
 • κρίνει WH NIV ] κρινεῖ Treg RP
 • Χριστοῦ Ἰησοῦ WH NA ] Ἰησοῦ Χριστοῦ Treg NIV RP
 • Εἰ δὲ WH Treg NIV ] Ἴδε RP
 • νόμῳ WH Treg NIV ] τῷ νόμῳ RP
 • οὐχ WH Treg NIV ] οὐχὶ RP
Copyright information for SBLGNTApp