Romans 5

  • ἔχομεν NIV RP ] ἔχωμεν WH Treg
  • καυχώμεθα WH NIV RP ] καυχώμενοι Treg
  • Ἔτι γὰρ Treg NIV RP ] Εἴ γε WH
  • ἔτι WH Treg NIV ] – RP
Copyright information for SBLGNTApp