2 Thessalonians 2

1Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 2εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς
 μηδὲ = WH Treg NA/NIV: || μήτε = RP
μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || Χριστοῦ = RP
κυρίου.
3μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ἄνθρωπος τῆς
 ἀνομίας = WH Treg NA/NIV: || ἁμαρτίας = RP
ἀνομίας, υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
4 ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ
 θεοῦ = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ ὡς θεὸν = RP
θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.
5οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ
 ἑαυτοῦ = NA/NIV RP: || αὐτοῦ = WH Treg
ἑαυτοῦ καιρῷ·
7τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. 8καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ἄνομος, ὃν κύριος
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰησοῦς
 ἀνελεῖ = WH Treg NA/NIV: || ἀναλώσει = RP
ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,
9οὗ ἐστιν παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους 10καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ
 ἀδικίας = WH Treg NA/NIV: || τῆς ἀδικίας ἐν = RP
ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·
11καὶ διὰ τοῦτο
 πέμπει = WH Treg NA/NIV: || πέμψει = RP
πέμπει αὐτοῖς θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,
12ἵνα κριθῶσιν
 πάντες = WH Treg NA/NIV: || ἅπαντες = RP
πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες
 τῇ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ = RP
τῇ ἀδικίᾳ.

13Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς
 ἀπαρχὴν = Holmes WHmarg NA: || ἀπ᾽ ἀρχῆς = WH Treg NIV RP
ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,
14εἰς
 ὃ = WH Treg RP: || ὃ καὶ = NA/NIV
ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν.

16Αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ
 θεὸς = Treg: || ὁ θεὸς = WH NA/NIV RP
θεὸς
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || καὶ = RP
πατὴρ ἡμῶν, ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,
17παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ
 στηρίξαι = WH Treg NA/NIV: || στηρίξαι ὑμᾶς = RP
στηρίξαι ἐν παντὶ
 ἔργῳ καὶ λόγῳ = WH Treg NA/NIV: || λόγῳ καὶ ἔργῳ = RP
ἔργῳ καὶ λόγῳ ⸃ ἀγαθῷ.

Copyright information for SBLG