2 Thessalonians 2

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς
 μηδὲ = WH Treg NA/NIV: || μήτε = RP
μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || Χριστοῦ = RP
κυρίου.
μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ἄνθρωπος τῆς
 ἀνομίας = WH Treg NA/NIV: || ἁμαρτίας = RP
ἀνομίας, υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ
 θεοῦ = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ ὡς θεὸν = RP
θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.
οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ
 ἑαυτοῦ = NA/NIV RP: || αὐτοῦ = WH Treg
ἑαυτοῦ καιρῷ·
τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ἄνομος, ὃν κύριος
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰησοῦς
 ἀνελεῖ = WH Treg NA/NIV: || ἀναλώσει = RP
ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,
οὗ ἐστιν παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ
 ἀδικίας = WH Treg NA/NIV: || τῆς ἀδικίας ἐν = RP
ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·
11 καὶ διὰ τοῦτο
 πέμπει = WH Treg NA/NIV: || πέμψει = RP
πέμπει αὐτοῖς θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,
12 ἵνα κριθῶσιν
 πάντες = WH Treg NA/NIV: || ἅπαντες = RP
πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες
 τῇ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ = RP
τῇ ἀδικίᾳ.

13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς
 ἀπαρχὴν = Holmes WHmarg NA: || ἀπ᾽ ἀρχῆς = WH Treg NIV RP
ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,
14 εἰς
 ὃ = WH Treg RP: || ὃ καὶ = NA/NIV
ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν.

16 Αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ
 θεὸς = Treg: || ὁ θεὸς = WH NA/NIV RP
θεὸς
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || καὶ = RP
πατὴρ ἡμῶν, ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,
17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ
 στηρίξαι = WH Treg NA/NIV: || στηρίξαι ὑμᾶς = RP
στηρίξαι ἐν παντὶ
 ἔργῳ καὶ λόγῳ = WH Treg NA/NIV: || λόγῳ καὶ ἔργῳ = RP
ἔργῳ καὶ λόγῳ ⸃ ἀγαθῷ.

Copyright information for SBLG