Revelation of John 18

Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· Ἔπεσεν,
 ἔπεσεν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον
 δαιμονίων = WH Treg NA/NIV: || δαιμόνων = RP
δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου
 καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου = Holmes NA: || [omit] = WH Treg NIV RP
καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου ⸃ καὶ μεμισημένου,
ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς
 πέπτωκαν = WH Treg RP: || πέπωκαν = NA/NIV
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν·
 Ἐξέλθατε = WH Treg NA/NIV: || Ἔξελθε = RP
Ἐξέλθατε,
 ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς = WH NA/NIV: || ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου = Treg RP
λαός μου, ἐξ αὐτῆς ⸃, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε·
ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ
 διπλώσατε = WH Treg NA/NIV: || διπλώσατε αὐτῇ = RP
διπλώσατε
 τὰ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·
ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας αὐτήν.

Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, Βαβυλὼν πόλις ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου.

11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς
 κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || κλαύσουσιν καὶ πενθήσουσιν = RP
κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ⸃ ἐπ᾽
 αὐτήν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,
12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ
 μαργαριτῶν = WH Treg NA/NIV: || μαργαρίτου = RP
μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ
 πορφύρας = WH Treg NA/NIV: || πορφυροῦ = RP
πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,
13 καὶ κιννάμωμον
 καὶ ἄμωμον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἄμωμον ⸃ καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ
 κτήνη καὶ πρόβατα = WH Treg NA/NIV: || πρόβατα καὶ κτήνη = RP
κτήνη καὶ πρόβατα ⸃, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.
14 καὶ ὀπώρα
 σου τῆς … ψυχῆς = WH Treg NA/NIV: || τῆς … ψυχῆς σου = RP
σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ⸃ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ
 οὐκέτι = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
οὐκέτι
 οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὰ οὐ μὴ εὕρῃς = RP
οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν ⸃.
15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 
 λέγοντες = WH Treg NA/NIV: || καὶ λέγοντες = RP
λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ
 κεχρυσωμένη = Treg RP: || κεχρυσωμένη ἐν = WH NA/NIV
κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
 μαργαρίτῃ = WH Treg NA/NIV: || μαργαρίταις = RP
μαργαρίτῃ,
17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος.

Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
18 καὶ
 ἔκραξαν = WH: || ἔκραζον = Treg NA/NIV RP
ἔκραξαν βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες· Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;
19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
 ἔκραξαν = WH: || ἔκραζον = Treg NA/NIV RP
ἔκραξαν κλαίοντες καὶ
 πενθοῦντες = WH Treg NA/NIV: || πενθοῦντες καὶ = RP
πενθοῦντες λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

20 Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς
 μύλινον = WH NA/NIV: || μύλον = Treg RP
μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.
22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ
 αἷμα = WH Treg NA/NIV: || αἵματα = RP
αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Copyright information for SBLG