Revelation of John 18

1Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2καὶ ἔκραξεν
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· Ἔπεσεν,
 ἔπεσεν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον
 δαιμονίων = WH Treg NA/NIV: || δαιμόνων = RP
δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου
 καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου = Holmes NA: || [omit] = WH Treg NIV RP
καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου ⸃ καὶ μεμισημένου,
3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς
 πέπτωκαν = WH Treg RP: || πέπωκαν = NA/NIV
πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

4Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν·
 Ἐξέλθατε = WH Treg NA/NIV: || Ἔξελθε = RP
Ἐξέλθατε,
 ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς = WH NA/NIV: || ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου = Treg RP
λαός μου, ἐξ αὐτῆς ⸃, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε·
5ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ
 διπλώσατε = WH Treg NA/NIV: || διπλώσατε αὐτῇ = RP
διπλώσατε
 τὰ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·
7ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. 8διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας αὐτήν.

9Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, Βαβυλὼν πόλις ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου.

11Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς
 κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || κλαύσουσιν καὶ πενθήσουσιν = RP
κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ⸃ ἐπ᾽
 αὐτήν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,
12γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ
 μαργαριτῶν = WH Treg NA/NIV: || μαργαρίτου = RP
μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ
 πορφύρας = WH Treg NA/NIV: || πορφυροῦ = RP
πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,
13καὶ κιννάμωμον
 καὶ ἄμωμον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἄμωμον ⸃ καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ
 κτήνη καὶ πρόβατα = WH Treg NA/NIV: || πρόβατα καὶ κτήνη = RP
κτήνη καὶ πρόβατα ⸃, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.
14καὶ ὀπώρα
 σου τῆς … ψυχῆς = WH Treg NA/NIV: || τῆς … ψυχῆς σου = RP
σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ⸃ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ
 οὐκέτι = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
οὐκέτι
 οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὰ οὐ μὴ εὕρῃς = RP
οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν ⸃.
15οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16
 λέγοντες = WH Treg NA/NIV: || καὶ λέγοντες = RP
λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ
 κεχρυσωμένη = Treg RP: || κεχρυσωμένη ἐν = WH NA/NIV
κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
 μαργαρίτῃ = WH Treg NA/NIV: || μαργαρίταις = RP
μαργαρίτῃ,
17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος.

Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
18καὶ
 ἔκραξαν = WH: || ἔκραζον = Treg NA/NIV RP
ἔκραξαν βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες· Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;
19καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
 ἔκραξαν = WH: || ἔκραζον = Treg NA/NIV RP
ἔκραξαν κλαίοντες καὶ
 πενθοῦντες = WH Treg NA/NIV: || πενθοῦντες καὶ = RP
πενθοῦντες λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

20Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

21Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς
 μύλινον = WH NA/NIV: || μύλον = Treg RP
μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.
22καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24καὶ ἐν αὐτῇ
 αἷμα = WH Treg NA/NIV: || αἵματα = RP
αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Copyright information for SBLG