Revelation of John 21

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
 θρόνου = WH NA/NIV: || οὐρανοῦ = Treg RP
θρόνου λεγούσης· Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ
 λαοὶ = WH Treg NA/NIV: || λαὸς = RP
λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς θεὸς
 μετ’ αὐτῶν ἔσται = WH Treg: || ἔσται μετ’ αὐτῶν = RP; || μετ’ αὐτῶν ἔσται αὐτῶν θεός = NA/NIV
μετ᾽ αὐτῶν ἔσται ⸃,
καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || ἀπὸ = RP
ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι· οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται
 ἔτι. = WH: || ἔτι, ὅτι = Treg NA/NIV RP
ἔτι. τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

Καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ
 καινὰ ποιῶ πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα καινὰ ποιῶ = RP
καινὰ ποιῶ πάντα ⸃. καὶ
 λέγει = WH NA/NIV: || λέγει μοι = Treg RP
λέγει· Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι
 πιστοὶ καὶ ἀληθινοί = WH Treg NA/NIV: || ἀληθινοὶ καὶ πιστοί = RP
πιστοὶ καὶ ἀληθινοί ⸃ εἰσιν.
καὶ εἶπέν μοι·
 Γέγοναν, ἐγὼ = WH: || Γέγοναν ἐγώ εἰμι = Treg NA/NIV; || Γέγονα = RP
Γέγοναν. ἐγὼ ⸃ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.
νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ
 ἀπίστοις = WH Treg NA/NIV: || ἀπίστοις καὶ ἁμαρτωλοῖς = RP
ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ἐστιν θάνατος δεύτερος.

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας,
 τῶν γεμόντων = WH Treg NA/NIV: || γεμούσας = RP
τῶν γεμόντων ⸃ τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων· Δεῦρο, δείξω σοι τὴν
 νύμφην τὴν γυναῖκα = WH Treg NA/NIV: || γυναῖκα τὴν νύμφην = RP
νύμφην τὴν γυναῖκα ⸃ τοῦ ἀρνίου.
10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν
 πόλιν = WH Treg NA/NIV: || πόλιν τὴν μεγάλην = RP
πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· 12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ
 τοῖς πυλῶσιν = WH NA/NIV RP: || τοὺς πυλῶνας = Treg
τοῖς πυλῶσιν ⸃ ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα
 ἐστιν = WH: || ἐστιν τὰ ὀνόματα = Treg NA/NIV; || ἐστιν ὀνόματα = RP
ἐστιν τῶν δώδεκα
 φυλῶν = WH Treg NA/NIV: || φυλῶν τῶν = RP
φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
13 ἀπὸ
 ἀνατολῆς = WH Treg NA/NIV: || ἀνατολῶν = RP
ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς·
14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως
 ἔχων = WH Treg NA/NIV: || ἔχον = RP
ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.

15 Καὶ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς
 ὅσον = WH Treg RP: || ὅσον καὶ = NA/NIV
ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ
 σταδίους = Treg RP: || σταδίων = WH NA/NIV
σταδίους δώδεκα
 χιλιάδων = WH Treg NA/NIV: || χιλιάδων δώδεκα = RP
χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.
17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν ἀγγέλου. 18 
 καὶ = WH NA/NIV: || καὶ ἦν = Treg RP
καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ·
19 
 οἱ = WH NA/NIV RP: || καὶ οἱ = Treg
οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφιρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος,
20  πέμπτος σαρδόνυξ, ἕκτος σάρδιον, ἕβδομος χρυσόλιθος, ὄγδοος βήρυλλος, ἔνατος τοπάζιον, δέκατος χρυσόπρασος, ἑνδέκατος ὑάκινθος, δωδέκατος ἀμέθυστος· 21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, γὰρ κύριος, θεός, παντοκράτωρ, ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον. 23 καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν
 τὴν δόξαν αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ δόξαν καὶ τιμὴν τῶν ἐθνῶν = RP
τὴν δόξαν αὐτῶν ⸃ εἰς αὐτήν·
25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, 26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ
 ποιῶν = Holmes WHmarg: || ὁ ποιῶν = WH Treg NA/NIV; || ποιοῦν = RP
ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.

Copyright information for SBLG